Går en usikker framtid i møte

Bedrifter er i lockdown og arbeidsmigranter vender hjem. Arbeidsmarkedet i Nepal er hardt presset og det bekymrer ledelsen ved Butwal Technical Institute (BTI). Yrkesskolen skal gi håp til unge i Nepal og da de fattige spesielt. Nå går de unge en usikker framtid i møte.

Tekst: Line Konstali Hovedbilde: Lærling ved BTI. Bildet ble tatt av Sondre Kippenes høsten 2019.

BTI ble etablert av HimalPartner i 1963 og har siden utdannet unge voksne i elektro – og mekaniske fag. Blant elevene er 23 % jenter. I 2019 inngikk HimalPartner og Knarvik Videregående skole et samarbeid om å oppruste og modernisere skolen, slik at den kan tilpasses den nye tid. Før lockdown var byggeprosessen godt i gang og BTIs framtid så lys ut. Så stoppet alt.

Raj Kumar Thapa. Foto: Silje Eng

-Elevene på skolen får dessverre ingen yrkestrening under lockdown, sier Raj Kumar Thapa. Han er prosjektleder ved BTI og har siden lockdown forsøkt å holde kontakt med de som nå er hjemme. Det er derimot ikke alltid like enkelt.

-Noen av elevene er svært fattige. De har hverken laptop eller smarttelefon, så kontakt over internett begrenser seg.

Likevel når han ut til de fleste på facebook og messenger. De aller fleste har en PC i nærheten, enten på et bibliotek eller på nettcafè. Her prater han med flere av de unge. Selv om eksamen ble fremskyndet grunnet lockdown, er konsekvensene så store at flertallet må gå lenger på skolen enn forventet. Raj ser likevel et lyspunkt i skrivende stund.

-Bygningsarbeiderne er i gang igjen, sier han. -Det betyr at vi kanskje kan tilby elevene en bedre skole når de en gang kommer tilbake.

Nye bilder fra byggeprosessen. De er tatt av Raj Kumar Thapa, prosjektleder ved BTI.

Vil påvirke de unges framtidsutsikter

Jim Lindquist arbeider som rådgiver i Viken, nærmere bestemt seksjon for regional kompetanseutvikling og samhandling. I flere år har han bidratt med sin kompetanse på BTI. Også han er bekymret for de unge og deres framtidsutsikter.

-Dette vil helt klart påvirke deres muligheter, sier han og viser også til hvor presset arbeidsmarkedet vil bli når arbeidsmigranter vender hjem.

Nepalere som jobber i utlandet bidrar signifikant til Nepals økonomi. Omtrent 10 % av Nepals 28 millioner innbyggere jobber utenlands og årlig sender de 6 milliarder USD tilbake til hjemlandet. Dette utgjør 30 % av landets inntekter. Blant de landene som mottar penger fra utenlandsarbeidere, ligger Nepal som nummer 4 på verdenstoppen.

-Vi går inn i en tid med mye arbeidsledighet, påpeker han. -Dette vil ramme de unge og uerfarne fordi tilgangen til yrkespraksis blir dårligere.

Også han ser lyst på at byggeprosessen har kommet i gang på BTI.
-Nå har de sjansen til å få det nye på plass før elevene kommer tilbake til skolen.

Gjør det vi kan

Jim Lindquist nr. 3 til v vedsiden av Calle Wahlström. Foto: Jim Lindquist privat.

Calle Wahlström er en av HimalPartners utsendinger i Nepal og ansvarlig for BTI-prosjektet. Sammen med Silje Eng (prosjektleder på hovedkontoret) og flere av de frivillige med kompetanse til å hjelpe, holder de jevnlig kontakt med Raj og ledelsen ved BTI.

-Det har vært varierende hvor mye de har hatt mulighet til å jobbe grunnet mangel på nettilgang og restriksjoner fra myndighetene, sier han.

Han påpeker at man også nå kan se at ting går framover. Samfunnet åpner gradvis og dette innebærer også gjenåpning av noen bedrifter. De ansatte ved BTI har blitt oppfordret til å jobbe med kvalitetsheving av pensum og ta kontakt med bedrifter som er gjenåpnet. Det ligger også i planene å kjøpe en brukt CNC-maskin, som lærerne skal arbeide og bli kjent med. Dette er tiden for lærerne til å ta maskinen i bruk og bli gode på å bruke den så at de kan instruere elevene når de er tilbake.

-Disse tiltakene skal gjøre lærerne trygge og bedre forberedt. Vår jobb per dags dato er å styrke den faglige kompetansen og sørge for at folk ikke mister motet.