Gi et barn trygghet!

 

Skolen skal være en læringsarena basert på trygghet og tillit mellom lærer og elev. Hvis læreren ikke har rett kompetanse til å undervise og være en voksenperson svekkes denne tilliten.

I Nepal varierer de formelle kravene til hvem som kan bli lærer veldig. Undervisningen bærer også ofte preg av repetering og disiplinering. Fysisk avstraffelse kan forekomme i noen tilfeller.

Via lokale partnere arbeider HimalPartner for å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming som fremmer barnets tidlige utvikling. Sammen arbeider vi for å styrke deres faglige kompetanse, og hjelpe dem til å se verdien i deres jobb.

Vær med og skap gode barndomsminner!

Din støtte betyr enormt mye. Gi et barn trygghet i dag!

Du kan gjøre dette på bidra.no

Eller melde deg som fastgiver. Send en mail til info@himalpartner.no og merk emnefeltet: fastgiver.