Gjenreisning og håp

Arne Kjell_foto_MR

Styrelederen har ordet: «Gjenreis Nepal» – dette temaet har stor appell til oss som misjonsfolk, Det har dimensjoner som strekker seg ut over hverdagen i tid og rom. Ordet «gjenreis» gjenspeiler også innholdet i evangeliet.

Det er umulig å ikke la seg påvirke av alle de utfordrende nyhetene som kommer til oss gjennom media med urettferdighet og manglende håp som overskrift. Og Bjørn Eidsvåg går i sin forestilling direkte inn i kjernen av evangeliet og stiller spørsmål ved grunnelementene i vår tro om oppstandelsen og Jesus som frelser. Det kan se ut som om han knytter håpsdimensjonen opp mot hva vi mennesker kan gjøre og utrette. Det er utfordrende.

«- dere skal få kraft,»
Da er det fundamentalt viktig å holde fram håpsdimensjonen Jesus kom med da han tok farvel med disiplene: «- dere skal få kraft, – dere skal være mine vitner… helt til jordens ende.» (Apg 1.8)
Vi er vitne til at dette skjer i verden rundt oss i dag. Guds rike bygges. Denne prosessen er ikke preget av håpløshet, men er faktisk et alternativ til det vi opplever i hverdagen.

Gi Jesus mer plass
Alternativet er gjenreisning på mange felt. Først gjelder det ditt og mitt forhold til Jesus. Vi utfordres til å gi Jesus mer plass i livet, og samtidig formidle dette både gjennom omsorg og ord til våre medmennesker. Dermed har vi rett til å se det som skjer med andre øyne – gjennom håpets dimensjon. Håpet tåler motstand, men gir utholdenhet ved at vi er med på et formidabelt gjenreisningsprosjekt som omfatter alt – under en evighets synsvinkel og med Jesus ved roret.

En viktig dimensjon
Gjenreis Nepal kan vi forstå som en del av denne Guds totale plan, – der HimalPartner har fått tildelt sitt område.
Vi vet ikke hva som ligger foran oss. For meg personlig er denne Gudsdimensjonen over hverdagen svært viktig. Jeg opplever at den blir viktigere for hver dag av livet som går. Det kan komme flere gjenreisningsprosjekter som HimalPartner må engasjere seg i. Da får vi oppmuntre hverandre til å fortsette prosessen.

Arne Kjell Raustøl
Styreleder