God aktivitet på Bethesda

kristina-tamang

Kristina Tamang er en av kursholderne i Bethesda, ressurssenteret for sjelesorg og ledelse. Mirjam Bergh gleder seg over å kunne melde om god aktivitet på Bethesda.

Kristina er en dyktig kursleder. som både har åndelig dyp og teologisk og personlig modenhet, og som har en familie som holder ut med at mor eller far er borte i 8 dager om gangen, skriver Mirjam i et nyhetsbrev. Det krever egentlig at familien opplever det som et kall å ha et familiemedlem som arbeider med Bethesda.

Ramu Rayamajhi har overtatt ledelsen av Bethesda dette året. Ressurssenteret for sjelesorg i Pokhara, som Mirjam Bergh etablerte sammen med nasjonale kirkeledere i 2010 har i løpet av disse årene kurset et stort antall pastorer og kirkeledere. Utenom Ramu er det tre godkjente kursholdere, – Kristina, Suchita og Robert. De ber om forbønn for å kunne rekruttere enda en kursleder som de kan lære opp sammen. Det tar flere år å lære opp en ny kursleder. Med et medlem til i denne gruppen vil de kunne dele seg opp i to team og bli mer effektive, samtidig som Ramu frigjøres mer til lederoppgaver og nødvendig administrasjon.

Dr Bina i midten, flankert av Mirjam og Kristina. Bak: Robert og Ramu.

Dr Bina i midten, flankert av Mirjam og Kristina. Bak: Robert og Ramu.

En gruppe i Tansen arbeider med å etablere et sjelesorgssenter, dit kirkeledere som har gått Bethesda’s kurs kan henvise personer som har større behov enn de kan håndtere lokalt. De får coaching av en irsk psykoterapeut, Dr. Stephen Coulter, og har leid en liten leilighet der de kan ta imot klienter.
Det er tre kvinner og en mann som nå er engasjert i Tansen. I juli 2017 kommer Dr Bina Gurung og blir ytterligere en ressurs, den kristne legen som nå utdanner seg til psykiater. Hun skal arbeide på misjonssykehuset i Tansen, men Bethesda kan kjøpe hennes tjenester etter behov i sjelesorgssenteret.

ramu_liteRamu ønsker forbønn. Han er en god leder, men er også glad i å være ute og holde kurs. Mirjam har ofte opplevd hvordan de administrative oppgavene for senterets framdrift krever tid og engasjement, og det er dette Ramu ber om forbønn for. Derfor trenger teamet også forsterkning i tiden framover.