Gründerdatteren som ville hjelpe andre

Så lenge Srishti (28) kan huske, har foreldrene drevet små forretninger til fordel for familiens hverdagslige utgifter. Som voksen jobber hun selv for at andre nepalere lettere skal kunne oppnå de samme drømmene som foreldrene klarte. Bli kjent med en av våre partnere i Nepal.

Tekst (opprinnelige engelsk): Pratiksha Khanal

Oversatt til norsk ved Line Konstali

Srishti vokste opp med hardtarbeidende og kreative foreldre. Det inspirerte henne til å hjelpe sitt land som voksen.

Preget av oppveksten

Srishtis oppvekst i Kailali formet henne. Foreldrene var lærere og i tillegg til lærerjobben drev de små forretninger. Som eldst i søskenflokken på tre, bror og søster, lærte hun tidlig at hun også måtte være aktiv for å bidra til familiens inntekt. Hennes far drev nettcafè i bygda. Moren deltok i opplæring av møbelsnekkeryrket og hun startet også etter hvert dyrking av sjampinjonger til salg. Fortsatt er moren engasjert i å gi kvinner i nærområdet yrkesopplæring. Faren måtte i takt med utviklingen legge ned nettcafèen, men til gjengjeld fikk han da jobb som IT-ansvarlig i Samferdselsdepartementet i Kathmandu. Her jobber han fortsatt.

Trosreise

Noe som også formet Srishti er at hun vokste opp i et kristent hjem. Foreldrene ble kristne da de underviste på den lokale skolen. De bestemte seg også for å oppdra barna i kristen tro. Srishti vokste derfor opp med å dra til den lokale menigheten hver lørdag. I dette fellesskapet hadde de mange morsomme aktiviteter samtidig som de lærte mye om Gud og Jesus. Som barn elsket hun å lese i Bibelen og hun deltok også en del i quizer med bibelsk tema. Flere av dem vant hun.

Men det var først som 16-åring (i 2008) hun tok imot Jesus i hjertet sitt. Fra dette tidspunktet var hun å regne som personlig kristen. Akkurat nå er hun en del av Emmanuel Ecclesia Tikapur Church, der hun også spiller en viktig rolle som ungdomsleder og kasserer.

Flyttet til Kathmandu

Fra 2011 har Srishti med bror og søster vært bosatt hos far i Kathmandu. Årsaken er at hovedstaden tilbyr bedre utdannings – og jobbmuligheter. Storbyen kan være en krevende overgang for mange studenter. Det kan være utfordrende å finne nye venner og delta i et miljø man trives i. I tillegg skal man mestre studiene. Srishti var ganske bestemt på at alt dette skulle hun klare. Tidlig fikk hun en deltidsstilling som lærer. Som barn hadde hun vært vitne til at foreldrene alltid fant kreative løsninger ut av fattigdommen. Hun ville følge deres eksempel.

Studier og arbeid

For tiden holder Srishti på med en master i bedriftsøkonomi. Hun har tidligere en bachelorgrad, og under studiene fikk hun også etter hvert en deltidsstilling i et firma som selger traktorer og traktordeler. I 2015 ble hun derimot ansatt som praktikant i United Mission to Nepal (UMN). Dette året beskrives som det beste i hennes liv. Året i UMN hjalp henne til å finne fram til det potensialet som ligger i henne. Hun fant ut at det å skaffe arbeid til alle, var viktige verdier hun hadde lært hjemmefra. Dette ville hun bruke livet sitt til. Etter hvert fikk hun jobb i Small Entrepreneur Support Initiative Nepal (SESI), som er en partner innenfor våre næringsprosjekter.

Aktiv på fritiden

Srishti er ikke kjent for å ligge på latsiden. I tillegg til å være lidenskapelig opptatt av studier og jobb, har hun flere fritidsaktiviteter som beriker henne. Som medlem i den internasjonale «Toastmasters club» deltar hun på flere samlinger. I denne klubben fokuseres det på presentasjonsteknikk og god ledelse. Sammen med Saimon Gurung, som tilhører samme menighet, driver hun en del med sang og musikk på fritiden.

I tillegg har hun allsidige interesser innen fysisk aktivitet. I tillegg til å sykle mye i Kathmandu-dalen er hun aktiv i cricket, volleyball og badminton.

Rolle i SESI

I 2019 ble Srishti en del av SESI som konsulent på kontoret i Kathmandu. Årsaken til at nettopp dette er drømmejobben, er at hun hele tiden har hatt et brennende ønske om å gi noe tilbake til Kailali. Foreldre hennes har alltid jobbet for at andre skal få hjelp, nå er det hennes tur. Målet er å støtte opp om all type næringsvirksomhet, men øverst på prioriteringslisten er de økovennlige og bærekraftige bedriftene. Bærekraftmålene tilknyttet miljø er viktige for henne å følge.

Ikke lett å være ugift kvinne på landsbygda

Srishti har delvis flyttet tilbake til Kailali. Hun pendler mellom et kontor opprettet i hennes private hus og Kathmandu. I Kailali ønsker hun å være en rollemodell for andre kvinner. Hun vil vise at også kvinner kan være selvstendige og forsørge seg selv. Det er derimot ikke alltid dette budskapet slår an. At kvinner i hennes alder kan være ugift, er for mange svært spesielt. Flere lurer på hvorfor hun ikke har barn enda og om jobben tar for mye tid.

Srishti er ikke fremmed for tanken, og ser ikke bort fra at hun finner den store kjærligheten en dag. Selv har hun sett mange ulykkelige ekteskap som følge av at unge mennesker er tvunget til å gifte seg for tidlig, og i tillegg med ektefeller de ikke nødvendigvis velger selv. Dette står i stor kontrast til det pulserende bylivet i Kathmandu. Samtidig ser hun også at storbyens verdier i stor grad er på vei til landsbygda.

Til tross for alle utfordringer knyttet til fordommer mot ugifte kvinner, er hun glad i lokalsamfunnet og finner mye støtte i nærmeste familie. Behovet for å gi noe tilbake er sterkere enn noensinne.

Fakta om SESI

Small Entrepreneur Support Initiative Nepal (SESI)

SESI-Nepal (SESI-N) er satt opp som en nepalsk finansinstitusjon, med mål om at SESI-I skal kjøpe seg opp til en 80%-90% eierandel. Registreringen ble gjennomført våren 2021. Formålet med SESI-I er å skape arbeidsplasser gjennom å investere og tilby rådgivning til entreprenører, små og mellomstore bedrifter.