Guds segl på pannen

Hoftun_NepaliTimesNepali Times har denne uken et portrett av Odd Hoftun i forbindelse med utgivelsen av biografien «Kraftverket» på engelsk. (Faksimile: nepalitimes.com)

Nepali Times refererer til at Odd Hoftun som ung spilte i et stykke av Ibsen der han hadde en replikk om å ha «Guds segl på pannen». Han følte det var hans mening med livet å bli misjonær, noe som bragte ham til Nepal, et fjernt kongedoømme i Himalaya som akkurat da begynte å åpne seg for verden utenfor.

Portrettet har overskriften «Energi til å gjøre det selv». Ingressen: Et fantastisk vitnesbyrd om Odd Hoftuns ekstraordinære liv, pioneren innenfor vannkraftindustrien i Nepal. «Hoftuns mantra om å være selvhjulpen er mer relevant enn noen gang», skriver Nepali Times.

Les hele det flotte portrettet i Nepali Times.