Han blir ny generalsekretær i HimalPartner

ENGASJERT: Tor Kristian Birkeland (38) ser fram til å bli bedre kjent med både HimalPartner og områdene organisasjonen jobber i når han blir HimalPartners nye generalsekretær fra sommeren 2020. FOTO: privat

– Høy bevissthet rundt kulturelle aspekter i misjonsarbeid er helt essensielt, sier Tor Kristian Birkeland som er ansatt som ny generalsekretær i HimalPartner.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Tor Kristian Birkeland (38) har blant annet bakgrunn som misjonærbarn i Japan og har jobbet som koordinator for Kirkelig fredsplattform i Norges Kristne Råd. Til sommeren tar han over stillingen som generalsekretær i misjonsorganisasjonen HimalPartner etter Heidi Westborg Steel som slutter nå til jul.

– Dette var en sjanse som bød seg der jeg fikk lyst å være med på det gode arbeidet HimalPartner gjør. Jeg har sett arbeidet på nært hold og synes det er veldig bra. Samtidig tror jeg at jeg med min kompetanse kan være med å styrke arbeidet til organisasjonen, sier Birkeland til Kristelig Pressekontor.

For tiden bor Birkeland med kone og tre barn i Tyrkia der kona de siste tre årene har jobbet på den norske ambassaden.

– Tor Kristian synes å være en veldig kompetent person som med sin erfaring fra Norges Kristne Råd, Kirkelig Fredsplattform og annet fredsarbeid har en viktig kompetanse for HimalPartner, sier styreleder i HimalPartner Svein Arne Lindø til Kristelig Pressekontor.

Styrelederen legger vekt på at Birkeland identifiserer seg med og setter pris på HimalPartners praktiske diakonale arbeid og misjonsorganisasjonens vekt på å bedre folks livsvilkår lokalt.

Misjonærbarn

HimalPartners nye generalsekretær har vokst opp i Japan, der foreldrene var misjonærer for NMS. Ellers ble oppveksten tilbragt på Birkeland på Sørlandet før han flyttet til Oslo for å studere og senere til USA for å ta sin master i internasjonal fred- og konfliktløsing.

Birkeland tror absolutt at hans bakgrunn både som misjonærbarn og boende i en fremmed kultur som voksen vil være en fordel når han skal lede en misjonsorganisasjon som HimalPartner.

– Jeg legger stor vekt på ydmykhet når det gjelder å gjøre arbeid i andre kulturer. Jeg har erfaring med hvilke feiltrinn man lett kan gjøre og har selv en høy bevissthet og et kritisk blikk på det kulturelle aspektet. Særlig i misjonsarbeid mener jeg dette er helt essensielt.

Ble glad i Nepal

FRIVILLIG: Tor Kristian Birkeland har tidligere vært engasjert som frivillig prosjektfadder for et av HimalPartners prosjekter i Nepal. Her er han på et besøk i Itihari i Nepal.
FOTO: privat

HimalPartner er en diakonal misjonsorganisasjon som arbeider i Nepal og de tibetanske områdene i Kina. De beskriver seg selv som en organisasjon med høy bistandsfaglig profil som jobber i partnerskap med nøye utplukkede lokale partnere – både kristne og ikke-kristne.

Tor Kristian Birkeland ble selv kjent med organisasjonen for litt over to år siden da han ble spurt om å være prosjektfadder for et av HimalPartners prosjekter i Nepal.

– Dette er en av måtene HimalPartner inviterer frivillige med høy spesialkompetanse til å bidra. Jeg ble invitert på bakgrunn av min erfaring fra fredsbyggingsprosjekter, forteller Birkeland.

Han forteller at to turer til Nepal i forbindelse med engasjementet satte spor.

– Jeg har blitt veldig glad i Nepal og i hovedstaden Katmandu og ser fram til å bli enda bedre kjent med disse områdene, sier han.

Styreleder Lindø forteller at Birkelands erfaring som frivillig i organisasjonen også var en viktig faktor for dem i vurderingen av hans søknad til stillingen.

Redskap for Guds kjærlighet

Den nyansatte generalsekretæren mener han må bli enda bedre kjent med organisasjonen før han kan si noe konkret om sine visjoner for HimalPartner.

– Det jeg vet er at HimalPartner har mye god kompetanse blant både ansatte og frivillige og jeg synes det er viktig at folk får brukt sine egenskaper på best mulig måte. Jeg håper jeg kan spille en nyttig rolle inn i det arbeidslaget som HimalPartner er, sier Birkeland.

Han forteller at han har veldig sans for HimalPartners slagord: Et redskap for Guds kjærlighet.

– Det er noe jeg prøver å være i det daglige og som jeg tror mange kristne gjør. Det er en tilnærming til misjon som jeg har stor tro på, å legge til rette for en opplevelse av Guds kjærlighet. KPK


Tor Kristian Birkeland

  • Gift, tre barn på snart 14, 11 og 9 år.
  • Har bachelor i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Oslo og master i internasjonal fred- og konfliktløsing fra American University, USA.
  • Har blant annet jobbet som rådgiver for Norges Kristne Råd og som koordinator for nettverket Kirkelig Fredsplattform.
  • Sønn av Gunnar Birkeland som i mange år var rektor på Folkehøgskolen Sørlandet.
  • Har kirkelig bakgrunn fra NMS, Den norske kirke, Storsalen og Oslo Vineyard.
  • Blir generalsekretær i HimalPartner sommeren 2020
  • Tar over etter Heidi Westborg Steel som slutter nå til jul.
  • Økonomi – og administrasjonsleder Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby blir konstituert generalsekretær i HimalPartner frem til Birkeland er på plass.