Har fått igjen håpet

James Tamang

James Tamang og familien forsøker å bygge opp igjen et livsgrunnlag og best mulig takle ettervirkningene av jordskjelvet. De har fått igjen håpet.

Tekst og foto: United Mission to Nepal (UMN)

James Tamang var hjemme da jordskjelvet rammet Jharlang, landsbyen hans den 25. april i fjor. Huset ble knust, men verken han eller noen i familie fikk fysiske skader. Der de sto hjelpeløse i en sky av støv, trodde de at de var den eneste familien i landsbyen som hadde overlevd. Men etter hvert hørte de folk som gråt og kunne merke mye aktivitet.

Alle bygningene kollapset
Landsbyen har rundt 145 husstander. Alle bygningene kollapset. Ni mennesker mistet livet. Alle bodde ute i det fri med barna sine i fire til fem dager uten matforsyninger. De overlevde ved å spise rå nudler rett fra pakken. Både stiene og hengebruene som fører til området var ødelagt. Derfor tok det to uker før nødhjelpsrasjoner nådde fram. I mellomtiden levde hele landsbyen sammen. De kokte og delte det de hadde etter beste evne.

Nytt håp
Da UMN sine nødhjelpspakker kom, gav det nytt håp til folk. Etter hvert som regnet kom, ble livet enda vanskeligere. Til tross for de utfordrende forholdene, fant James en måte å skaffe seg og sine midlertidig tak over hodet. Der bodde han sammen med sin far Parmin, mor Chungi, og kona Sarimaya og deres to barn.

Såkorn og redskap
Under jordskjelvet mistet de også lageret av såkorn. Det var virkelig en stor kilde til bekymring å ikke kunne dyrke jorda. Derfor var UMN sin utdeling av såkorn meget velkomment. Likeså fikk de grønnsaksfrø, landbruksredskap og annet verktøy til gjenoppbygging av midlertidig husly.

James dyrker mais, hvete og malat, med en vekstsesong på seks måneder. Han dyrker også kål, blomkål, løk og hvitløk og holder husdyr, blant annet geiter. Det har han fått støtte til gjennom et kooperativ han er medlem av.
Faren har gjennom UMN fått opplæring som murer, noe som kommer vel med når de nå skal bygge opp igjen hjemmet sitt.

Lærer
James jobber som lærer i en offentlig skole. Gradvis forsøker Tamang-familien å bygge opp igjen et livsgrunnlag og best mulig takle ettervirkningene
av jordskjelvet. De har fått igjen håpet.