Helpensjon hos Gud!

Misjonsrådgiver Ragnhild Nestun: Har du hørt sjargongen «There ain`t such thing as a free lunch!»? Det refererer til en hovedtanke om at ingenting egentlig er gratis. Noen må alltid betale, og dersom noe er gratis blir du nok lurt. Det er nok et motiv bak?! 

NÅDE er ordet vi først møter når vi kommer til kirken, – i nådehilsenen. Det er 500 år siden rebellen Martin Luther delte sine tanker om nåde, i en tid da også kirken støttet tanken om at ”ingenting er gratis”. Luther gikk hardt ut mot dette: Det finnes noe som er gratis i denne verden, og det er nåden. I dag kan vi glede oss over det.
Nåde er “the free lunch”! 

I påsken finner vi det første nattverdsmåltidet. Vi får komme med tomme hender og mottar måltidet helt gratis. Akkurat som selve nattverden, er påsken full av mystikk. Påsken er mørke og lys, blod, svette, glede, oppreisning, fortvilelse og stor jubel; en tid mettet med innhold.

Det er ikke bare gratis lunsj, det er helpensjon å få hos Gud. Påskens mangfold viser dimensjoner av sjelelig og dyp, fysisk så vel som mental føde. Det er dekket bord og prisen er betalt (nei, det følger ingen skjulte utgifter). Brødet og vinen vil gjøre oss takknemlige for vårt daglige brød. Den minner om ansvaret og ikke minst gleden over å dele. Gud gir, vi deler.

Å skaffe folk et levebrød er ett av HimalPartners satsningsområder. Med nåden som utgangspunkt er levebrødet ikke bare arbeidet som skaffer mat på bordet til familier, men også den åndelige føden. For noen er håpet og troen nærmest det eneste levebrød de har. Gjennom nåden, gjennom fotvask og brødsbryting, kan vi få feire vår daglige gudstjeneste, for Gud og vår neste. Vi kan tilby «gratis lunsj». Og motivet bak? Å være et redskap for Guds kjærlighet!

Kjære Gud,
Vær meg nådig, Herre, når jeg roper.
Jeg løfter min sjel til deg, Far.
Hjelp meg å være et redskap for din kjærlighet.
For du, Herre, er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.
Vend ditt øre til min bønn, la alle få kjenne din nåde.
(Inspirert av Salmenes bok 86, 3-6).

Ragnhild Nestun
Misjonsrådgiver i Nordhålogaland Bispedømme