HimalPartner har et ledig vikariat i 100 % stilling som Økonomi- og administrasjonsleder

 

Vår økonomi- og administrasjonsleder skal ha permisjon. Kontoret er plassert i Oslo. Vi er et lite team i en nyskapende og offensiv organisasjon med en rik misjonshistorie og et mangfold av spennende utviklingsprosjekt i Nepal og Kina, inkl. næringsutvikling i Himalayaområdet. Økonomi- og administrasjonslederen spiller en viktig rolle her, samt i videreutviklingen av hensiktsmessige strukturer og rutiner i HimalPartner.

Om stillingen:
• Ansvarlig for økonomistyring, inkl. oppfølging av regnskapsbyrå, regnskapsrapportering og utarbeiding av budsjett.
• Ansvarlig for organisasjonens personaladministrative rutiner.
• Bidra på økonomisiden inn i HimalPartners næringslivsatsning.
• Bidra på økonomisiden i arbeidet med prosjektregnskap for Digni-finansierte prosjekter.
• Muligheter for noe involvering i det bistandsfaglige samarbeidet i Nepal og Kina.
Ønskede egenskaper:
• En ryddig person med analytiske og organisatoriske evner.
• En fleksibel lagspiller, som samarbeider godt med både lønnede og ulønnede medarbeidere.
• God evne til å arbeide selvstendig og med stor arbeidskapasitet.
Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning innen økonomi og administrasjon eller andre relevant studier.
• Fordel med erfaring fra organisasjons- og bistandsarbeid.

Det forutsettes at søkeren identifiserer seg med HimalPartners verdigrunnlag.
Det er viktig for oss at den som ansettes deler vårt engasjement for helhetlig misjonsarbeid. Stillingens innhold vil kunne tilpasses noe etter søkers spesifikke kompetanse og interesse. Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø.
Lønn etter avtale.

Tiltredelse: September 2018
Søknadsfrist: 15. april 2018
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Heidi Westborg Steel.
E-post: post@himalpartner.no – tlf. 93208465. Mer om organisasjonen her på nettsiden, www.himalpartner.no.
Søknad med CV sendes til:
HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen)
e-post: post@himalpartner.no
Merk søknad: Økonomi- og administrasjonsleder, HimalPartner

 

HimalPartner er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som arbeider i Nepal og Tibet/Kina.
HimalPartner støtter lokale organisasjoner som er endringsagenter i sitt eget samfunn og sender ut kristent fagpersonell. Mental helse og næringslivsutvikling er hovedsatsingsområder.
Vi har i dag 5 utsendinger og 8 samarbeidspartnere. HimalPartner har både Digni/Noradstøttede og egenfinansierte prosjekt. I Norge har vi drøyt fem årsverk og et lokalarbeid basert på frivillige. Gjennom samarbeid for menighet og misjon (SMM) samarbeider vi organisert med andre misjonsorganisasjoner og Den norske Kirke. Vi har også mange andre samarbeidsrelasjoner i Norge og internasjonalt.