Historier fra Tansen

Pandemien COVID 19 har rammet hele verden. Mange kjenner situasjonen mer på kroppen enn andre. Vi ønsker å løfte fram noen av hverdagsheltene på Tansen Hospital, ett av sykehusene som drives av United Mission to Nepal (UMN).

På kontrollpost utenfor sykehuset

Dr. Bikash Adhikari – Barnelege

Dr. Bikash med familie

Min rolle under Covid-forberedelsene

Jeg har vært involvert i prosessen med å utforme protokollen for isolasjonsavdelingen. Før protokollen ble offentliggjort, kurset vi de ansatte i riktig bruk av smittevernutstyr.

Bekymring og håp

På sykehuset preges vi av alvoret, både fordi COVID 19 i seg selv vekker stor bekymring, men også den finansielle situasjonen på sykehuset er hardt rammet.

Vi er godt forberedt og baserer oss på de ressursene vi har. Vårt håp fortsetter å ligge hos Jesus, vår Frelser, som elsker oss av hele sitt hjerte. Vær gjerne med og be for oss!

Verdien av å jobbe på Tansen

Jeg elsker å arbeide som lege og ser på det som et kall fra Gud å hjelpe fattige og underpriviligerte. Min kone arbeider også her. Våre to sønner er født på sykehuset.

Krishna G.R. – Sykepleier

Min rolle under Covid-forberedelsene

Jeg er plassert et sted der alle feberpasientene kommer. Sammen med kollegaene mine sjekker jeg pasientenes temperatur og spør dem om deres reisehistorier. Pasienter med høy feber, hoste og kortpustethet sender jeg videre til legene for videre undersøkelser. Vi har kun hatt noen få mistenkelige tilfeller så langt, men det kommer nok mer.

Verdien av å jobbe på Tansen

Å kunne arbeide her er et stort privilegium. Her får de marginaliserte og fattige pasientene gratis helsehjelp. Dette sykehuset har behandlet pasienter fra hele Nepal og noen også fra nordlige del av India.

Punam Magar – Sykepleier

Min rolle under Covid-forberedelsene

Jeg har privilegiet å kunne arbeide på isolasjonsavdelingen på sykehuset. Da jeg hørte at min tjeneste skulle være å jobbe tett på COVID 19-pasienter, var jeg ikke nødvendigvis redd, men jeg lurte veldig på hvordan arbeidshverdagen min skulle bli. En av de første pasientene jeg møtte var en gravid kvinne som var svært syk. Hun var svært bekymret for barnet sitt og hvordan samfunnet rundt henne ville tenke om henne dersom hun testet positivt for COVID 19. Heldigvis testet hun negativt. Det var stort for meg å være den som trøstet henne og veilede henne i prosessen.

Verdien av å jobbe på Tansen

I 2001 døde min far i en ulykke. Mens han lå på sykehuset så jeg hvilken avgjørende rolle sykepleierne spilte og hvor godt han ble tatt vare på før han døde. Da bestemte jeg meg for å bli sykepleier.