Hvem trenger rommet i herberget i dag?

Hvordan ville historien om det lille barnet i krybben blitt fortalt av Maria selv? Hva ville Gud vise oss da han valgte en ung jente til å bære barnet fram? Av og til savner jeg et Marias evangelium. Mor til himmelens kongesønn sto i en vanskelig situasjon da hun skulle bære barnet frem. I tillegg var det ikke mange som ville gi henne husrom. Det må ha vært en veldig tøff situasjon å havne i.

Hvem er i samme situasjon i dag?

Kvinner som reiste seg da de fikk muligheten. Det finnes historier om kvinner som klarer å reise seg fra en vanskelig tilværelse. Flere av dem har fått hjelp i et av våre prosjekter.

Kamala ble utsatt for menneskehandel som barn. Som voksen levde hun et liv på gata. Etter å ha banket på dørene til ulike krisesentre hadde hun egentlig gitt opp håpet om å få hjelp. En dag ble fortvilelse snudd til håp.

Hun fikk hjelp av vår partnerorganisasjon Koshish som tilbyr husrom og pleie til kvinner som sliter. Flere av kvinnene hentes fra et liv på gata. Noen av dem er utsatt for menneskehandel.

Kismati ble forsøkt giftet bort i en alder av 14 år. Hun var fortvilet over situasjonen og trodde alle drømmer var knust. Heldigvis kom ungdomsklubben hun gikk på henne til unnsetning. Lederne ved denne klubben var bekymret over at hun ikke hadde vært der en stund. Dette resulterte i at de oppsøkte familien og på den måten fikk vite om situasjonen Kismati sto i. Enden på visa var at foreldrene ble overtalt til å ikke gifte bort den unge jente. Nå er Kismati tilbake på skolebenken.

Ungdomsklubben som hjalp henne er støttet av United Mission to Nepal (UMN), vår største partner i Nepal. Du kan lese historien om Kismati i dette bladet.

Rom i herberget

Hvert år strikker vi «Kamalas engler» som en påminnelse om alle kvinner som lever et liv på gata. Det har blitt en viktig tradisjon som hjelper oss å spre budskapet om at vi aldri må slutte å hjelpe kvinner som ikke har noe husrom. Englene selges til inntekt for kvinner i Nepal.

Uansett om du er med på strikkedugnaden eller ikke, kan det være fint å sende en tanke til alle de kvinner som trenger at vi hjelper dem et lite skritt på veien til et bedre liv. Resten av arbeidet gjør de selv. Det er fint å kunne gi rom i herberget en liten stund, for så å kunne oppleve at nettopp de som fikk husrom klarer å gjøre det beste ut av livet sitt.