Hvor er du fra? – Hvor går du?

Svein Helge Rødahl, ny sogneprest

Av Svein Helge Rødahl

Til ettertanke:
«Hvor er det du er fra?», spør Pen jakke, rap-gruppa fra Fredrikstad på gjenforeningskonsert etter 15 års fravær fra rap-scenen. Og en fullsatt sal av ikke-fullt-så-unge fans jubler tilbake: «Fredrikstad!». Kvelden ble et gjenhør og gjensyn med egen ungdomstid 15 år tidligere. Det var fascinerende å bivåne som pappa til en av «jakkene».

«Hvor er du fra?». En uke tidligere spør jeg flyktninger i vårt menighetshus i Østre Aker. Svarene er Damaskus, Kabul, Aleppo eller små landsbyer i Iran, Irak, Syria. De forteller med sorg i blikket om hus og hjem, familie og venner de har forlatt og om en reiserute preget av livsfare og angst. «Vil du reise tilbake?», spør jeg, «nei, nå ønsker vi bare en trygg framtid her», er svaret. Et sterkt møte med medmennesker med uro for framtiden.

Så vidt forskjellig livserfaring, så vidt forskjellig fortid og framtid for mennesker i ganske lik alder. Midt i dette ord til ettertanke i faste- og påsketid. Da er det et spørsmål med motsatt retning som når meg: «Hvor går du? – Quo vadis?» Spørsmålet fra Peter i legenden om da han ville flykte fra martyriet i Rom og som møter Jesus på vei inn til lidelsen i hans sted.

En kjent fastetidssalme gir oss svar: «Se, vi går opp til Jerusalem … og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, i stedet for syndere lider … for syndene dine og mine».
Ikke tilbakeblikk, Jesus beredte sine disipler på den lidelsesvei han måtte gå, det frelsesverk han skulle fullføre. Ta fram denne salmen, les den sakte, til ettertanke om både fortid, nåtid og framtid. Hvor går du? Jesus gir retning og svar, et levende håp ved sin oppstandelse: «For frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være».

Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider
og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn i stedet for syndere lider.

Se, vi går opp til Jerusalem.  Hvem deler vår Herres smerte?
Hvem våker med Jesus i verdens natt og bærer hans sorg i sitt hjerte?

Se, vi går opp til Jerusalem, til Frelserens kors og pine,
til Lammet som ofres for verdens skyld, for syndene dine og mine.

Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være

Svein Helge Rødahl
Sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet, Oslo.