I bønn for Nepal

La oss stå sammen med Kirken i Nepal som samler seg i bønn for sin nasjon i denne tiden! Det er dannet en komite som arrangerer en fellesaksjon for bønn.

En felles og forenet visjon for bønn og enhet er avgjørende for Nepal. Uten felles bønn og enhet kan ikke den nepalske kirken finne sin rolle i å bygge det nye Nepal, skriver felleskomiteen som inviterer til 40 dager i bønn for Nepal 2017. I tiden 26. april til 4. juni står de sammen i bønn for landet sitt, noe kirken i Nepal har gjort mye. Vi har ikke noe annet valg enn å forenes i kjærlighet og handle ansvarlig for nasjonen vår, skriver de, med henvisning til Salme 37.11. «Men de hjelpeløse skal arve landet og glede seg over varig fred.»
«Vi har snakket mye om enhet, – nå er det tid for å leve det ut!»

Se bønneoppropet som er sendt ut!