I kamp mot menneskehandel

2016_foto TH

«Hvor er de nå?» Når det har gått en stund siden våre utsendinger kom hjem, pleier vi noen ganger å lete dem opp igjen… Eldrid Brekke kom hjem fra Nepal sommeren 2016 etter endt tjeneste for HimalPartner.

Tekst: Ragnhild Skeie

Eldrid Brekke kom til Nepal i januar 1971 sammen med foreldrene sine, bare 6 mnd. gammel. Bare avbrutt av noen korte Norgesopphold, bodde hun der fram til1982.
– Min barndom i Nepal er nok en viktig grunn til at jeg dro dit igjen som voksen i 2005, sier Eldrid.
Jeg opplevde et kall til å jobbe mot menneskehandel fra jeg var 18 år, og hadde lyst å komme tilbake for å jobbe med dette.

– Hva gikk oppgavene dine ut på?
I starten jobbet jeg to år som spesialpedagog på Kathmandu International Study Center (KISC), en internasjonal barneskole. Gjennom å bo og jobbe i Nepal fikk jeg også frisket opp, og lært mer om nepali kultur og språk.

I 2007 startet jeg et samarbeid med Bimala Shresta Pokharel, grunnleggeren av Higher Ground (HG). HG ble startet for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for menneskehandel eller har hatt andre vonde opplevelser i livet. Blant annet hjalp jeg til med å få utarbeidet en grafisk profil for HG og støttet Bimala i arbeidet med jentene. Fokuset var å gi jentene opplæring og skaffe dem arbeid, men dette var ikke nok. Bimala spurte om jeg med støtte fra HimalPartner kunne starte et samtaleterapi-tilbud til jentene. Da dette startet i 2011, var Nikish Thapa en av de første som ble tilsatt ved senteret og senere Rupa Chetri. De var begge svært godt egnet til dette arbeidet og fikk mulighet til å øke kompetansen sin ved å ta mer utdanning. Det var stort behov for samtaleterapi og etter hvert kunne senteret tilby dette til dem som hadde behov for det og ønsket det.
Terapi er noe annet enn sjelesorg og veiledning, men om noen ønsket dette, kunne vi hjelpe med det også. Det blir spennende å følge Rupa og Nikish og se hva de får til videre.

– Hva inspirerte deg mest som utsending?
Det er vanskelig å peke på en ting. Hjertet mitt er i Nepal og blant folket der. De mange enkeltmenneskene jeg møtte, har gitt dype vennskap.
Selv om det var i liten skala, har jeg både gjennom Higher Ground og gjennom Mukti, fått være med å kjempe mot salg av kvinner. Det er i felleskap vi kan bekjempe ondskap. Mukti er et internasjonalt nettverk mot menneskehandel. Jeg var leder for dette nettverket i mange år, og det ga meg masse. Jeg lærte så mye fra en mangfoldig gruppe av mennesker.
Nepal har også nydelig natur. Jeg ble aldri lei av så se på snøfjellene.

– Hvilke utfordringer og frustrasjoner kjente du mest på?
Jeg ble frustrert over korrupsjonen og all urettferdigheten. I Katmandu, der jeg bodde, er det mye fattigdom og arbeidsledighet. Å se hvordan mange kjemper bare for å overleve, er ikke krevende.
I forbindelse med jordskjelvet opplevde jeg hvor sårbare vi blir når naturkatastrofer rammer. Men det er alltid de som er mest utsatte og fattige fra før, som lider mest. Verden er urettferdig!

– Hva gjør du nå?
Jeg startet på master i Diakoni i Oslo høsten 2016. Jeg var nok ikke helt forberedt på hvor utfordrende et studium på masternivå er, men stortrives i en hektisk studiehverdag med spennende fag og flotte medstudenter.
For å få råd til å studere, jobber jeg ved siden av. Jeg har fått en veldig relevant deltidsjobb i Kirkens Bymisjons botilbud for kvinner som har kommet seg ut av menneskehandel.

– Hva med engasjementet du har for Nepal og for HimalPartner.
Jeg vil alltid ha engasjement for Nepal, selv om det sikkert vil ha ulike uttrykksformer gjennom livet. Nå skal jeg ha studiepraksis i Nepal til høsten, i oktober. Jeg vil opprettholde kontakten med mine gamle kollegaer, – og med Mukti..
Mitt engasjement for HimalPartner er nå i hovedsak at jeg er ansattes representant i styret. Jeg skal også være stevnegeneral for sommermøtet 2017. Så har jeg sammen med Heidi Steel og Marianne Bergsaker startet en forening. Utover dette har jeg ikke tid til så mye mer nå.

– Har du en melding til «misjonsfolket»?
Takk for all støtte jeg har fått gjennom HimalPartner!

Fakta:
Navn: Eldrid Brekke f. 1970
Bodd i Nepal:
1971 – 1982 som barn,
2005 – 2016 jobb for HimalPartner