Effekt av foreldreveiledning

ICDP Foto_Pål BrenneForeldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) har blitt en øyeåpner for mange foreldre og et nyttig verktøy. Hvis programmet skal være effektfullt og vellykket i et komplekst samfunn, forutsetter det grundige forberedelser før det settes ut i livet. (Illustrasjonsfoto: Pål Brenne)

Slik er konklusjonen i en svensk undersøkelse gjengitt i Scandinavian Journal of Caring Sciences. Før implementering må konteksten for målgruppen analyseres. Det må vurderes grundig hvilken strategi som vil være effektfull der.

Side 12 ICDPNepal og Kina
Psykiske problemer er økende blant barn og unge over hele verden. Foreldreveiledningsprogrammer som ICDP har blitt foreslått som en forebyggende intervensjon.
HimalPartner har sammen med Early Childhood Educational Centre og andre aktører introdusert ICDP i Nepal og vil også bli involvert i bruken av programmet i tibetanske områder av Kina. Programmet som er utarbeidet av norsk fagpersonell har vært brukt i store deler av verden. Bildet er fra ett av kursene i Nepal. På ICDP sin Facebook-side står det at programmet nå skal tas i bruk i Nicaragua.

Helhetlig setting gir økt effekt
Undersøkelsen tar for seg tidlige forsøk på implementering av International Child Development Programme (ICDP) i primærhelsetjenesten. Målet var å undersøke de involverte aktørenes syn på faktorer som kan påvirke gjennomføringen og strategier som brukes til å administrere dem.
Undersøkelsen gir noen svar på hvordan ICDP kan gi god effekt når det brukes i en helhetlig helsefaglig setting. Les hele saken her.