Ingen som bryr seg

Jiwan Subedi, leder HimalPartner Næring i Nepal, sier at unge nepalere er mer tilbøyelig til å søke jobb utenlands når de ikke ser noen muligheter i eget land. De blir inspirert av venner og naboer som har reist utenlands for å arbeide, og ønsker å gjøre det samme. Og når samfunnet ikke i like stor grad ivaretar deres interesser, hvorfor skal de da bry seg om å gi tilbake til samfunnet? De sitter igjen med en følelse av at ingen bryr seg.

På side 4-9 i bladet Tibetaneren kan du lese mer om dette.