Ingeniøren og misjonæren som skapte arbeidsplasser i hopetall

Tekst: Line Konstali

Foto: Audun Nedrelid

Elever på Butwal Technical Institute (BTI) kan se fram til bedre muligheter for arbeid.

Flittige studenter og morgendagens arbeidstakere

8000 unge har tatt utdannelse ved yrkesskolen. Blant disse er 23% jenter.

Et viktig tiltak mot arbeidsutvandring

Blant enorme generatorer

Flere av arbeiderne på Andi Khola har sin utdannelse ved BTI
Andi Khola kraftverk
Sandesh (til h) 250 meter under bakken

Meld deg på reise