Inspirasjonshelg: liten og nyskapende

Hovedbilde

Helgen 12.- 13. mars ble det arrangert inspirasjonshelg for HimalPartners venner på Fossheim leirsted på Fosser i Akershus.

Tekst: Thomas Smørdal
Foto: Peter Grubyi

«Jeg har fått mye informasjon om hvordan HimalPartner jobber og hatt det veldig fint.»
Elisha Shrestha

 
 

Noe av det som definerer HimalPartner er måten organisasjonen både er liten og stor på en gang. Liten fordi de kun har 5 – 6 årsverk i staben. Stor fordi det frivillige engasjementet i arbeidet inkluderer mange engasjerte partnere, – himalpartnere. Noen av disse var sammen med styret og ansatte i HimalPartner for å lære mer om organisasjonens arbeid i Nepal og Tibet, bli inspirert og bli bedre kjent med hverandre.

Fra Nepal kom Malati Rai som er leder for “Educational Horizons Nepal” (EHN) en av HimalPartners partnere i Nepal for å fortelle om arbeidet til EHN og hvordan det står til med Nepal i dag nesten ett år etter det store jordskjelvet.

Fra Oslo kom Ingun og Ingunn fra kvinnegruppen Manushi, en litt atypisk gruppe unge kvinner med et sterkt faglig engasjement for arbeidet i Nepal og Tibet. De kunne blant annet fortelle at de planlegger å gjenta suksessen «venners venner» fest i oktober med god mat, fin musikk og fokus på estetikk. Følg med på HimalPartners facebook side hvis dette høres spennende ut.

Fra Ålesund kom Henriette Bryn som med sitt brennende engasjement i foreningen Himalaya Møre gjør et kjempearbeid for å informere om og samle inn penger til HimalPartners arbeid.

Fra Kløfta kom Berit Norli Evensen som kunne fortelle om en kvinnegruppe med 7 medlemmer med et nytt engasjement for hjelpe HimalPartner være et redskap for Guds kjærlighet i Himalaya.

Disse deltagerne og mange flere ble gjennom foredrag, samtaler og gruppeoppgaver utfordret til både å lære mer om de forskjellige prosjektene HimalPartner har men også aktivt diskutere relevante problemstillinger ved arbeidet. Hvordan nå store givere, etablere menighetsavtaler og hvordan bruke den faglige kompetansen som mange av de frivillige har inn i arbeidet, var noen at temaene som ble diskutert.

Flere bilder