Jan Ove Erstad og Andreas Stokseth

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål:

1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner?
2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i tiden framover?

 

Jan Ove
Jan Ove Erstad
Våle i Vestfold, 54 år. (Bare varamannskandidat)
Gift med Eldbjørg Holm Erstad – tre barn.
Har hovedfag i Informatikk. Arbeider med utvikling innan medisinsk ultralyd hos GE Vingmed Ultrasound i Horten. Tidl. Alcatel.

1) Mitt engasjement for Nepal skuldast nok mykje at eg har vorte kjend med menneske som har levd i Nepal og som på ein levande måte har skildra folk og land og arbeidet dei var ein del av. Særleg inspirerande har det vore å høyre om kyrkjevekst og entusiasmen hos dei kristne i Nepal. Eg er med i HimalPartner-forening i Våle og kona mi budde i Nepal som barn.

2) Eg trur det er viktig å ha nordmenn i Nepal og Tibet. Både for å ha nokon ein lettare kan kjenne seg att i og fordi morsmålsforteljingar er lettare tilgjengeleg for mange. Det vil vere ei viktig utfordring for HimalPartner å legge til rette for dette, slik eg ser det.

Andreas Stokseth

Andreas Stokseth
Oslo, 53 år. (Bare varamannskandidat)
Gift med Elin. 3 sønner.
Utdanning fra NMBU (Ås) og BI. Har arbeidet for FN og har erfaring fra Nepal og noen afrikanske land, samt Nærings- og fiskeridepartementet.
Nå: ansatt i Norad, seksjon for næringsutvikling.

1) Jeg synes HimalPartner gjør en viktig jobb i Nepal. Har vært vararepresentant i styret de siste to årene og tror at min fagbakgrunn og erfaringer fortsatt kan være til nytte i styret.

2) HimalPartner har et godt omdømme både ute og hjemme, og klarer å tiltrekke seg dedikerte og kompetente medarbeidere og støttespillere. Jeg tror mulighetene for HimalPartner er knyttet til i hvilken grad organisasjonen klarer å være lojal mot sitt eget formål, og hvor godt man klarer å forvalte gnist, engasjement og dugnadsånden blant dem som utgjør HimalPartner.