Jentene som bygger Nepal

Kusum Sinjali er 23 år og utdanner seg ved yrkesskolen Butwal Technical Institute. Hun er en av få jenter som tar et utradisjonelt valg og trer inn i en mannsdominert bransje. Arbeidskraften er svært etterspurt, så det vil være god bruk for henne i tiden som kommer.

 

HimalPartner har inngått samarbeid med Knarvik videregående skole i Hordaland, som har kompetanse innen mekanikk- og byggfag. Målet er å oppgradere den mekaniske faglinjen og etablere en ny byggfaglinje. Lærere fra Knarvik VGS som har kompetanse innen begge fag vil aktivt delta i prosjektet.

Kusum er elev ved denne linjen. Ifølge rektor Chandra Chetri, en av de beste studentene ved skolen.

Beskjeden, men tøff!

Kusum er stille og beskjeden. Hun svarer kortfattet og Chetri må ofte oversette det hun sier. Men bak den stille og forsiktige fasaden skjuler det seg en tøff og hardtarbeidende jente. Det er nemlig ingen selvfølge at hun studerer ved BTI.

-Jenter blir oftere bortprioritert, sier Chetri.
– I noen tilfeller blir de direkte motarbeidet av foreldrene sine dersom de ønsker å studere ved BTI. Mekanikk, elektronikk og byggearbeid er ikke «kvinnearbeid». Flere kvinner får dessverre ikke muligheten til å gå her.

Gifte kvinner

Kusum er gift. Det har foreløpig ikke vært et problem, men hun kan risikere å møte en del fordommer dersom hun velger å være yrkesaktiv mor. I Nepal er kjønnsrollemønsteret fortsatt relativt tradisjonelt. Det er heller ikke barnehageplasser å oppdrive for folk flest. Mødre må derfor være hjemmeværende når de får barn. Men Kusum har andre planer.

-Når vi får barn er det moren min som skal passe på barna mens jeg jobber.

Godt miljø på skolen

Hun er elev ved Mekanisk Avdeling. Der trives hun godt.

-Det er lett å få venner her. Vi er flere jenter som går her. Vi jobber sammen og snakker om faget. Det er et godt miljø på skolen!

Etter endt studium vil hun søke jobber som mekaniker. Arbeidsoppgavene vil da hovedsakelig bestå av vedlikehold av maskiner. Deretter har hun planer om å starte sin egen business. Hun har valgt mekanikk fordi det er lett å få jobb og at hun hele tiden får interessante arbeidsoppgaver.
– Jeg elsker denne jobben! Sier hun engasjert.

Chetri er åpenbart stolt av sin «premieelev» og han får ikke fullrost henne nok. Han snakker om en jente som alltid møter opp til rett tid, som svarer lærerne høflig, som jobber hardt og får gode resultater.

-Jenter som Kusum er det Nepal trenger, sier han stolt!