Jesus-bolten

side-19-sak-1-illustrasjon_hvis-plass-jesus-nut

Til ettertanke: «Uansett hvor du blir truffet er det alltid noe en god pilot kan gjøre for å få helikopteret trygt ned», forklarte helikopterpiloten, «bortsett fra hvis Jesus-bolten ryker».

Jeg leste en gang et intervju med en amerikansk helikopterpilot som ble skutt ned to ganger under Vietnamkrigen. Begge gangene klarte han med stor dyktighet å lande helikopteret uten at noen ble skadd. «Uansett hvor du blir truffet er det alltid noe en god pilot kan gjøre for å få helikopteret trygt ned», forklarte han, «bortsett fra hvis Jesus-bolten ryker».

Bolten man må stole på
‘Jesus-bolten’ er den bolten som fester rotorbladene til helikopteret. Den har fått navnet sitt fordi det er denne bolten man må stole på, ingen overlever hvis den ryker. Og uten den blir et helikopter helt meningsløst.
«Hovedårsaken til at Jesus-bolten løsner er menneskelig svikt», forklarte piloten videre. «Man glemmer å sjekke den. Alle er enige om at den er viktig, men så blir man opptatt av andre ting og mister fokus».

Det som gir verdi eller mening
Alle arbeidsplasser, organisasjoner og trossamfunn har sin egen Jesus-bolt. Det er den varen, verdien eller visjonen som gir mening til det man holder på med. Steve Jobs og Apple-selskapet begynte veldig bra med en klar visjon om hva de ville. Men så forlot han selskapet og det mistet fokus. Apple var en periode på rask vei nedover, før Steve Jobs kom tilbake og fikk bolten på plass.
I dag sier sjefen for selskapet, Tim Cook:
– Vi tror på det enkle, ikke det kompliserte. Vi tror på å si nei til tusenvis av prosjekter så vi kan fokuserer på de få som virkelig er viktige og meningsfulle for oss.
Slik må alle organisasjoner og fellesskap som vil være livskraftige tenke. I en skog av gode intensjoner og prosjekter må man velge hva som samsvarer med sitt eget sentrum.

Tilbake til det første fokuset
I den første kristne menighet var utfordringen den samme. Den vokste og det skjedde mye. Men det første fokuset var i ferd med å vannes ut. Det var uro og usikkerhet, avsporinger og fraksjonsvirksomhet. Paulus måtte vende blikket deres tilbake til Jesus- bolten. «Hvis Kristus ikke er stått opp, er vårt budskap intet… og den som er i Kristus er en ny skapning,» sier han til menigheten i Korint, for å minne dem om hva det egentlig dreier seg om. Vi trenger å høre det også i dag.

haakon-kesselTåler stort mangfold
Denne troen har holdt kirken sammen i 2000 år. Jeg slutter aldri å undre og glede meg over alle de forskjellige kulturer og uttrykk som dette fellesskapet rommer. Når Jesus-bolten er på plass, tåler den et stort mangfold. For her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Dere er alle èn, i Kristus Jesus (Gal. 3.28)

Haakon Kessel

Haakon Kessel er sokneprest i Ræge menighet, Sola og HimalPartners representant i SMM-rådet i Stavanger