Kan bli verre enn jordskjelvet

Okhaldhunga sykehus. Foto: Ellen og Calle Wahlström

Misjonstopp i Nepal er bekymret for utviklingen og alle de negative konsekvensene COVID 19 har for landet. Han takker grasrota i Norge som stiller opp for de som trenger det aller mest.

-Jeg er svært bekymret for situasjonen, sier Joel Hafvenstein. Han er generalsekretær i United Mission to Nepal (UMN), som er HimalPartners største partnerorganisasjon i Nepal. Ifølge ham kan coronaviruset påføre landet større ettervirkninger enn jordskjelvet i 2015.

Joel Hafvenstein. Foto: Communications UMN

-Så langt er dødsfallene lave, sier han. -Men vi er tidlig i utviklingen i en oppadgående kurve, og hvis Nepals sårbare helsevesen blir overbelastet, vil flere folk dø av pandemien enn av jordskjelvet.

Det økonomiske tapet knyttet til lockdown-relatert arbeidsledighet vil få store konsekvenser. Spesielt gjelder dette folk som arbeider i reiselivsbransjen. Hafvenstein er også bekymret for arbeidsmigranter som vender hjem til landet grunnet restriksjonene i andre land. Et estimat viser at landet kan forvente at 400 000 migrantarbeidere kommer hjem de kommende ukene. I denne artikkelen fra Nepali Times kan du lese mer om myndighetens planer for å evakuere nepalere hjem fra områder der det forekommer mye arbeidsmigrasjon, som f.eks. Qatar og Malaysia.

Manglende remitteringspenger (penger som sendes hjem av arbeidsmigranter), i tillegg til 12 ukers lockdown, vil påvirke økonomien i svært negativ retning. Nepalere som jobber i utlandet bidrar signifikant til Nepals økonomi. Omtrent 10 % av Nepals 28 millioner innbyggere jobber utenlands og årlig sender de 6 milliarder USD tilbake til hjemlandet. Dette utgjør 30 % av landets inntekter. Blant de landene som mottar penger fra utenlandsarbeidere, ligger Nepal som nummer 4 på verdenstoppen.

Corona rammer verdenssamfunnet med full kraft. Det gjelder ikke bare Nepal. Dette er også urovekkende, ifølge Hafvenstein.

-Under jordskjelvet i 2015 responderte folk med en fantastisk generøsitet. Nå er hele verden rammet av et økonomisk sjokk, så Nepal kan ikke forvente like mye hjelp som under jordskjelvet.

Folk kommer ikke til sykehusene

Corona og lockdown har ført til at færre pasienter kommer til sykehusene UMN driver i Okhaldhunga og Tansen. Mange har mistet levebrødet sitt og har ikke råd til å betale for sykehusoppholdet. På grunn av reiserestriksjoner er også flere forhindret fra å komme dit. Dessverre er sykehusene avhengig av betalende pasienter for å finansiere driften. Det er derfor en kritisk situasjon for sykehusene som risikerer å stenge ned deler av driften og si opp ansatte. Dette skjer samtidig som Nepal står i sin aller største helsekrise.

-Folket i Palpa og Okhaldhunga-distriktet stoler på sykehusene, sier Hafvenstein.
-Dette gjelder ikke bare coronatilfellene, men også den dagligdagse sykehusdriften som gir livsviktig behandling.

Han er derfor svært glad for at flere har kommet UMN til unnsetning når det gjelder innsamling av penger. HimalPartners utsendinger, Ellen og Calle Wahlström, ble omplassert til Okhaldhunga sykehus fordi UMN hadde et særlig behov for administrativ hjelp her.

-Ledelsen ved begge sykehus er overbelastet. De har ikke tid til å både mestre arbeidsbelastningen de står i og samtidig lete etter potensielle donorer verden rundt. At HimalPartner ønsker å stille opp med sine utsendinger, Ellen og Calle, hjelper på situasjonen. De gjør en fantastisk jobb med å støtte sykehusets ledelse med pengeinnsamling, budsjett og kommunikasjon. Dette frigjør ledelsesteamet ved Okhaldhunga sykehus, slik at de kan konsentrere seg om andre essensielle oppgaver.

Calle og Ellen i Okhaldhunga.

Takker grasrota!

Hafvenstein har nylig mottatt nyheten om at grasrota i Norge er dypt engasjert i sykehusene. Dette varmer.
-Det er fantastisk at folk som bor så langt unna Nepal har hjerte for landet og gjør en viktig innsats for sykehusenes overlevelse. Det får meg til å føle at vi alle er en del av et globalt fellesskap.

Flere steder på Sunnmøre har enkeltpersoner og menigheter startet innsamlingsaksjoner. Ellen og Calle Wahlström har fått omtale i flere lokalaviser. Initiativtakeren bak innsamlingsaksjonen er Bjørn Ødegaard, som Hafvenstein kjenner fra han var skolegutt. Som misjonærbarn i Nepal (på 90-tallet) gikk han på den internasjonale skolen i Kathmandu. Der var Bjørn læreren hans.

-Jeg er takknemlig for Bjørns innsats! Hans store kjærlighet for Nepal har alltid vært åpenlys for meg. Helt siden jeg var skolegutt, og han var min lærer, har jeg sett dette. Arbeidet han gjør i Norge for å støtte UMN er helt essensielt for vårt arbeid. Tusen takk for arbeidet alle de engasjerte folkene gjør i Norge!