Konferanse 22. november 2018: Mental Helse – en nøkkel til utvikling?

HimalPartner og medarrangører inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Målet for konferansen er å drøfte hvordan vår mentale helse påvirker oss som individer, gruppe og samfunn, og hva de betyr for utviklingsarbeid i andre land. Vi vil løfte den glemte gruppen- mennesker med psykiske lidelser, og diskutere relevansen av bærekraftsmål 3.4 for å nå de andre bærekraftsmålene.

Vi inviterer aktører som direkte eller indirekte befatter seg med mental helse. Velkommen til en spennende konferanse!

Utlysning av bidrag til parallellseminar: Vi utfordrer til å sende inn sammendrag av presentasjoner om og hvordan mental helse er relevant i utviklingsarbeid innenfor tema som barn i konfliktrammede områder, utdanning, foreldreveiledning, rettigheter, behandlende tiltak og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter.

Her finner du info om påmelding og foreløpig program