Kraftverk og samfunn i Nepal

Et gammelt ordtak sier: «Gir du en mann en fisk, blir han mett i en dag. Lærer du en mann å fiske, blir han mett hele livet.» Vi bygger arbeidsplasser i Nepal og det tibetanske området i Kina.

HimalPartner (den gang Tibetmisjonen) tok initiativ til å starte yrkesskolen Butwal Technical Institute  midt på 1960-tallet. Siden da har organisasjonen vært involvert i kraftutbygging, samfunns-utvikling og etablering av arbeidsplasser.

Kraftverket Andikhola, som ble bygd av HimalPartners utsendinger, fikk i 2005 UNESCOs Blue Planet pris for bærekraftig samfunnsutvikling.

HimalPartner har et nært samarbeid med Butwal Technical Institute (BTI) med formål å bidra til modernisering av denne tekniske skolen. Skolen har gjennom årene utdannet flere tusen ungdommer som har fått jobber i blant annet voksende vannkraftsektor.

Gjennom samarbeidet med BTI og Kathmandu University og erfaringer fra tidligere prosjekter legges det grunnlag for entreprenør- og samfunns¬utvikling i områder med potensiale for vannkraft-utbygging.