Kristian Kyllingstad

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål:

1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner?
2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i tiden framover?

Kristian Kyllingstad_nett

Kristian Kyllingstad
Lillesand, 35 år. En sønn.
Gift med Ingrid Kyllingstad.
Har vært prest i Bodø og i Houston, arbeider nå i asylmottak.
Har vært volontør i Nepal og skrevet hovedoppgave i missiologi med fokus på Kirken i Nepal, «I ord og gjerning».
Sitter i SMM-rådet, Agder, tidl i SMM-rådet, Sør-Hålogaland.

1) Som volontør i Nepal har jeg fått nærkontakt med land og folk og sett på nært hold hvordan HimalPartner arbeider. HimalPartner har en helhetlig tanke om misjon som tiltaler meg. Dette ønsker jeg å være en del av.

2) I tida som sjømannsprest i USA har jeg vært litt på avstand fra HimalPartner, – vi kom hjem i fjor sommer. Men når jeg ser på økonomien, ser den ut som den har en god trend, – ikke minst gleder det meg å se at bidragene fra menighetene er økende.
HimalPartner utfordres av at det nå skjer en stor utskifting i utsendingsstaben. Vi må finne gode måter for en konkret tilstedeværelse i Himalaya.