La oss snakke om det

Illustrasjon_MH

Skam og stigma gir psykisk syke i Nepal ekstra byrder. For å lette disse må vi våge å være åpne og snakke sant når vi nærmer oss tema psykisk sykdom. Det må vi gjøre på en modig måte, med anerkjennelse og åpent sinn. Illustrasjonsfoto: Kai Bakke

Av Shristee Lamichhane

Det hender folk sier til meg: «Dette med mental helse er så viktig, men det er for vanskelig å håndtere.»
Eller: «Vi har ikke kunnskap i vårt samfunn til å håndtere slike saker og behandle mennesker med mentale lidelser.» Og det er ikke bare mannen i gata som uttaler seg slik. Jeg har hørt tilsvarende fra høyt utdannede og erfarne personer i utviklingssektoren, endog talsmenn for funksjonshemmedes rettigheter!
Mitt tilsvar er da: “Når ble det greit å lukke øynene for det som er vanskelig? Eller å ignorere grunnene til mentale lidelser? Når ble mennesker med mentale lidelser unntatt fra agendaen for utvikling eller funksjonsdyktighet?» Generelt vet vi at problemer som feies under teppet fordi vi ikke orker å møte dem, bare forsterkes og skaper dypere problemer.

Livene våre blir mer komplekse
Mental sykdom kan oppstå i et hvert hjem, også ditt og mitt. Våre kjære, ektefeller, venner, slektninger, – hvem som helst kan oppleve det i større eller mindre grad. Det er lite som gjør mer vondt enn å se en du er glad i streve med følelser og reaksjoner. Det blir ikke bedre når du merker at du ikke kan hjelpe.
Vi må våge å snakke om vår mentale helse og akseptere den som en del av det å være menneske. Hvis ikke vil vi aldri bli i stand til å håndtere det som kan komme opp. Vi kan ikke sitte og vente på dagen da vi som samfunn har tilgang til all nødvendig ekspertise for å håndtere mentale helseproblemer. Ingenting tyder på at det blir lettere å være menneske. Våre samfunn og våre levesett blir mer og mer komplekse. Det samme skjer med livene våre.

Snakk om det på en modig måte
Portrettbilde SristheeDerfor er det på høy tid å akseptere at vårt sinn er like viktig å ta på alvor som kroppen for øvrig. Slik vi kan snakke om fysisk sykdom må vi våge å være åpne og snakke sant når vi nærmer oss tema psykisk sykdom. Det må vi gjøre på en modig måte, med anerkjennelse og åpent sinn. Når livet blir vanskelig for en av våre, skal vi være der for dem, støtte dem og gjøre hva vi kan så ikke sykdommen fører til varig funksjonsnedsettelse. La oss verken gjøre det til en prestisjesak eller se det som en svakhet å be om hjelp for sin mentale helse. La oss snakke om disse tingene, – høyt og tydelig!

Shristee Lamichhane er programansvarlig for Mental helse i United Mission to Nepal

Støtt HimalPartners arbeid med mental helse i Nepal!

Gi med webgiver: