Ledig stilling som Generalsekretær i HimalPartner

Vår nåværende generalsekretær ønsker avløsning etter mange års tjeneste. HimalPartner trenger ny leder som vil utvikle organisasjonens engasjement videre i Himalayaregionen og Norge.

Om HimalPartner:

HimalPartner er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som har arbeidet i Nepal og de tibetanske områdene i Kina i over 80 år. Vårt formål er «gjennom ord og handling bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk i landene rundt Himalaya.» I dag er våre strategiske satsingsområder innen mental helse og næringsutvikling – i tillegg til utdanning og miljø. HimalPartner har både Digni/NORAD – og egenfinansierte prosjekt. Vi har for tiden fire utsendinger. Ved hjemmekontoret som ligger i Oslo er det fem stillinger. Arbeidsmiljøet er dynamisk og preges av kort vei fra ide til gjennomføring. Vårt arbeid drives med stor grad av frivillighet.

GENERALSEKRETÆR

Vi ønsker en generalsekretær som

• har et engasjement for misjon, gjerne på utradisjonelle måter

• er visjonær

• har erfaring med å lede og inspirere andre

• kan formidle og forkynne

• har erfaring i å kommunisere med folk fra annen kulturbakgrunn

• snakker og skriver godt engelsk

• har god økonomiforståelse, og som gjerne har erfaring fra innsamlingsarbeid

• er flink til å bygge relasjoner og som liker å jobbe i nettverk

• har stor arbeidskapasitet og er fleksibel

Ønskede kvalifikasjoner:

• høyere, relevant utdanning

• lederutdanning og/eller relevant ledererfaring

• erfaring fra arbeid med folk fra ikke-vestlige kulturer

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper. I henhold til våre vedtekter må generalsekretæren tilhøre et evangelisk luthersk kirkesamfunn, og ellers identifisere seg med organisasjonens formål.

Generalsekretærstillingen er en fem års åremålsstilling med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted er Oslo. Generalsekretæren må regne med en del reise både i Norge og,utenlands.

Dersom du synes dette høres spennende ut, ikke nøl med å ta kontakt!

Lønn og pensjon etter avtale.

Tiltredelse etter avtale, helst noe tid før utgangen av 2019.

Nærmere informasjon om stillingen fås hos Landsstyrets leder Svein Arne Lindø, tlf 97646500, e-mail: svein.lindo@lyse.net, eller generalsekretær Heidi Westborg Steel tlf 93208465, e-mail: heidi.westborg.steel@himalpartner.no

Søknad sendes på mail til styreleder Svein Arne Lindø.

Søknadsfrist er torsdag 23.mai.