Løgner og livskraft

Illustrasjonsfoto: Pål Brenne

De fattige har lært seg å tro på løgner om seg selv: «Jeg er svak og uten verdi. Andre mennesker vil alltid ha kontroll over meg. Det er ikke noe håp om et bedre liv for slike som meg.» De som har makt i samfunnet bekrefter dette med sin livsløgn: «Det er vår oppgave å dominere. Det er best for alle hvis vi forteller disse fattige hvordan de skal leve sine liv.»

Ved roten av all fattigdom, vil det alltid være et knippe løgner. Det er Joel Hafvenstein, generalsekretær i United Mission to Nepal som skriver dette i et nyhetsbrev. Joel kaller de mektiges løgn for et «gudskompleks»; de rike rettferdiggjør å leke gud i de fattiges liv.

Organisasjoner som UMN og HimalPartner må være påpasselige så vi ikke fristes til å «leke gud» og fortelle folk hva som er best for dem. Vi må ikke tenke på dem vi skal tjene som hjelpeløse eller oss selv som deres redningsmenn.

Tema for sommergaven er livskraft. Mange har dårlige vilkår. Naturkatastrofer, sosial urettferdighet og nedarvede tradisjoner bidrar til å skape skillet mellom de fattige og de rike. Men det er helt utrolig hvor mye overlevelsesvilje og livskraft som finnes blant folk i Himalaya. Gjennom vår satsing på næringsutvikling og entreprenørskap og på mental helse vil vi utløse denne livskraften. Og vi trenger DEG med på laget.

En gave til HimalPartner er en gave til dem som vil reise seg og skape seg en fremtid i Himalaya. Bli med på å frigjøre livskraft og skape vekst i Himalaya!
Takk for din sommergave!

 

Gi med webgiver:

Stjernen Tara

Tara Badi ville bort fra livet som tigger. Men som kvinne uten utdannelse og egen jord så det ganske håpløst ut.

En av de lokale partnerne til United Mission to Nepal (UMN) i Rukum-distriktet, sør i Nepal, inviterte Tara og to nabokvinner til å bli med i et kvinneprosjekt med sikte på å utruste kvinner til å bruke sine evner. Der fikk hun opplæring i grønnsaksdyrking, stiklinger og frø. Og hun fikk leie 72 kvadratmeter jord. Første sesong fikk hun 60 kg blomkål.

Nå lever hun av å selge blomkål, tomater og andre grønnsaker. Livet er helt forandret og hun får bruke sine evner og krefter til å
skaffe seg noe å leve av.

Navnet hennes, Tara, betyr stjerne. Og hun er virkelig en stjerne i sitt lokalsamfunn. Hun stråler av glede over de store forandringene i livet. I denne landsbyen har mange fått livene sine endret og et nytt menneskeverd.

Det finnes utrolig mye overlevelsesvilje og livskraft blant folk i Himalaya. Gjennom vår satsing på næringsutvikling og entreprenørskap og på mental helse vil vi utløse denne livskraften.

Historien og bildet er fra UMN News