Makt må brukes godt

heidi_foto-thomas1_lite

På kvinnedagen, 8. mars, har avisen Dagen intervjuet kvinnelige ledere i Kristen-Norge. Vår egen generalsekretær, Heidi Westborg Steel, er en av dem. Hun mener at vi som kristne må være opptatt av at den makten vi har fått brukes godt. (Arkivfoto: Thomas Smørdal)

– Ergo bør verken kvinner eller menn hige etter makt, men forvalte de gavene vi har til beste for vår neste og til Guds ære. Når det er sagt, ønsker jeg velkommen flere kvinner i lederposisjoner og synes det er fantastisk at det er blitt flere kristne kvinnelige ledere på de årene jeg har vært leder.

Som kvinnelig leder har hun opplevd å bli både hørt og fremmet. De hun lytter mest til er barn, ektemann og de hun står ansvarlig for i HimalPartner.
– Jeg prøver å ha en avslappet holdning til hva «andre» måtte mene. Kanskje er også min egen indre stemme strengere enn noen av de rundt meg. Selv sier jeg at «jeg kan ikke være både god mor, god kone og god leder på alle arenaer hele tiden». Jeg gjør feil.

– Hvordan rekruttere flere kvinnelige ledere?
– Først og fremst tror jeg vi bare må åpne øynene for at det finnes mange dyktige kvinner. Jeg tror det kristne organisasjoner kan trenge, er dyktige kvinner som er gode på et sant, ydmykt tjenende lederskap.

– Er kjønn fortsatt et parameter i kristent lederskap?
– Det er supert med flere kvinnelige ledere i kristne organisasjoner, men en balanse mellom menn og kvinner er alltid det ultimate.

– Går du i 8. mars-tog?
– Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg anerkjenner at noen har måttet stå på barrikadene for at jeg i dag kan være så avslappet som jeg er. Varm takk til dem!

Dagen_Kvinnedagen