Maria nikket og slapp ham til 

Tekst: Line Konstali, opprinnelig leder i Tibetaneren