Mathias Bertram og Reidun Haugen Dalseth

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål:

1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner?
2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i tiden framover?

 

Mathias Bertram
Oslo, 33 år.
Gift med kolombianske Kelly Rosana.
Siviløkonom og «kinamann».
Jobber som kredittrådgiver, energi i Cultura bank.
Sitter i Økonomiutvalget.

1) Jeg jobbet som økonomileder i HimalPartner i 3,5 år. Etter at jeg sluttet i 2014, ble jeg invitert inn i økonomiutvalget.
HimalPartner har et holistisk syn på misjonsoppdraget for Himalayafolket. Jeg liker godt måten organisasjonen tenker og lever ut den kristne tro på. Fremoverlent og samtidig nøysom.

2) På kinesisk er mulighet en del av tegnet for utfordring! Vi utfordres av truslene om kutt i bistandsbudsjettene. Samtidig må vi sørge for å ha appell til unge voksne.
La oss fortsette å banke på dørene til Tibet, – så skal det lukkes opp!

Reidun

Reidun Haugen Dalseth
Herand i Hardanger, 61 år
Gift med Gunnar Dalseth
Har vore HimalPartner sin utsending i Kina-arbeidet frå 1989 til 2014
Arbeider som sykepleier i eit bufelleskap. Varaordførar i Jondal kommune.

1) Misjon har vore ein viktig del av mitt liv, og engasjementet for folka i Himalaya lever framleis.

2) HimalPartner har alltid arbeidd i partnerskap med andre, men vi har også hatt eigne utsendingar, som har vore viktige både gjennom det dei har arbeidd med, det dei har formidla personleg, og for kontakten heimover. Utfordringa framover er at vi må finna ut av korleis vi kan fungera best mogeleg når vi har få eller ingen eigne utsendingar, og meir av arbeidet og ansvaret må takast vare på frå Norge.
Mulighetane ligg i godt samarbeid med lokale partnarar som kjenner forholda og som vil bidra til positiv utvikling. Dei kan også vera reiskap for Guds kjærleik, og vi kan vera med å formidla ressursar som dei treng for samfunnsbygging og hjelp til enkeltpersonar. Erfaringsutveksling og formidling av fagkunnskap kan engasjera fleire frivillige om vi klarar å leggja til rette for dette på ein god måte.