Måtte gå nye veier

Det blir slutt på kjefting og fysisk avstraffelse når foreldre får veiledning hos en av våre største partnere. Det er ingen grunn til å stoppe det viktige og banebrytende arbeidet under lockdown.

Tekst: Line Konstali

Webinarer ble en av løsningene for partneren ECEC da Nepal gikk i lockdown.
(Printscreen fra Zoom.)

– Hver eneste morgen kjeftet jeg på sønnen min, sier en mor alvorstynget.
– Jeg skulle få ham opp av sengen og sette ham i gang med skolearbeidet. Etter kurset gjør jeg ikke det lenger. Nå sørger jeg for at han får leke og føle seg trygg først. Deretter roer han seg og setter seg ned og gjør skolearbeidet.

Ordene kommer fra en mor som strevde mye med å få til livet i hjemmet under lockdown. Hun er en av de som nylig deltok i et av seminarene som Early Childhood Education Center (ECEC) arrangerer i små grupper. Selv om det ikke gjelder alle, er det ikke uvanlig med kjeft og fysisk avstraffelse av barn i Nepal. Dersom mor vil endre oppdragelsen og heller gå inn i en støtterolle for barnet, risikerer hun innblanding fra svigermor. Det er mye mer vanlig at storfamilien bor sammen enn her hos oss og det er ikke lett for en svigerdatter å si imot svigermor. Det er derfor ikke uten grunn at også besteforeldre inkluderes i veiledningen

I bydelen Lalitpur i Kathmandu jobber Sumitra Shakya og Punya Kumari Shakya som kursholdere. De underviser på det lokale språket newari, og det er ofte avgjørende for å nå inn til de eldre, som ofte er lavere utdannet enn sine svigerdøtre. Tilbakemeldinger fra kursene er gode og flere påpeker at de nå kommuniserer bedre med barna. Kjeft og slag er byttet ut med samtaler, forståelse og rom for lek. For kursholderne er det ekstra sterkt å se at også besteforeldrene endrer holdning. Derfor har de fortsatt i små grupper under lockdown – selvsagt med gode smitteverntiltak.

Webinarer 

Men fysiske møter har ofte ikke vært mulig i det hele tatt. Reisevirksomhet på tvers av regioner har i de fleste tilfeller ikke vært lov. Derfor har ikke kursholdere og deltagere på reisefot hatt muligheten til å møte fysisk opp alle steder. Webinarer ble en del av løsningen.

– Vi prøver å nå ut til de sårbare familiene, sier administrasjonsleder i ECEC, Doji Pradhan.
– Vi får det til hver 14. dag. Det er viktig å gi flere familier mulighet til å delta på kursene gratis. Mange har mistet inntekten sin i denne vanskelige tiden, og da nytter det ikke å be om betaling.

Doji Pradhan, Administrasjonsleder i ECEC.

Noe byr likevel på utfordringer.
– Det er ikke så enkelt å utdanne kursholderne, sier hun. Kursholderne utdannes på ECECs hovedkontor og det kreves en del praksis for å kunne motta sertifiseringen. Dette er ikke mulig å gjøre online.

– Vi forsøker å gjøre noe av praksisen hjemme hos kursholderne, og da trener de på sine egne barn. Dette er derimot ikke nok. I november planlegger de en workshop med små grupper på til sammen 14 kursholdere. Går ikke det, må de utsette programmet til neste år. Det vil være uheldig for utviklingen.

Vil gjøre en forskjell!

– De har gjort mye mer enn det som er forventet av dem og de tar sitt mandat på alvor.

Eli Bolkesjø Williams er leder for Prosjektavdelingen på hovedkontoret til HimalPartner. Hun er ansvarlig for kvaliteten på prosjektet som her omtales og er mektig imponert over staben på ECEC.

Eli Bolkesjø Williams,
Leder for Prosjektavdelingen i HimalPartner

– Jeg er stolt over hvor raskt de klarte å omstille seg den nye tid. De drives av et engasjement for å kunne styrke familiene i Nepal. De bryr seg virkelig om å gjøre en forskjell!

Noe hun påpeker som imponerende er at ECEC den første måneden arrangerte kurs for 50 skoler med internettprogrammet Zoom som verktøy for barn i hjemmeskolesituasjon.

– Det er ikke enkelt å undervise barn utenfor klasserommet, og derfor trengte lærerne et kompetanseløft nesten over natten på dette feltet. At ECEC klarte å tilby denne form for kursing så raskt viser at de har en evne til å snu seg raskt når det er nødvendig.

For å kunne tilby webinarer og undervisning på Zoom har staben på ECEC sett seg nødt i å investere i ny teknologi. Man ser at dette vil komme utdanningsinstitusjonen til gode også etter lockdown. I fremtiden kan de tilby både webinarer og undervisning på Zoom, men da som supplement til det opprinnelige tilbudet. På mange måter har de kommet et skritt videre.