Med rå ris som niste

Teksten er skrevet av generalsekretær Tor Kristian Birkeland