#Mental helse

Hvert 40. sekund tar noen i verden livet sitt. 86 prosent av disse skjer i utviklingsland.

Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet, skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de samme verden over, men at de kan ha ulikt uttrykk i forskjellige kulturer og samfunn.

I et land som Nepal er nettopp selvmord viktigste årsak til dødsfall blant kvinner i reproduktiv alder. Det er ikke uvanlig at mennesker med ulike mentale problemer blir lenket og buret inne. Mental helse-feltet handler blant annet om å gi en stemme til de stemmeløse og om deres rettigheter og tjenester. Det er særlig viktig at arbeidet er tilpasset den lokale kulturen. Ikke minst handler det å bidra til at alle får en god barndom, hvilket er et bra utgangspunkt for god mental helse. Prosjektene vi har i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra til å bygge samfunnet opp.

HimalPartners arbeid har i stor grad handlet om bevisstgjøring og opinionsdanning, både i Nepal og blant bistandsmyndigheter i Norge.

Covid-19 pandemien førte til at Nepal ble stengt ned i mange måneder, og det ble rapportert om økt antall selvmord og mer vold i hjemmet. Mange nepalere som har jobbet i andre land har måttet dra hjem til en hverdag uten jobb. Folk har sultet og mange har lidd mye.

I en tid som dette er det viktig å kjenne de lokale behovene. Våre partnere har snudd seg rundt og funnet nye løsninger på hvordan de kan jobbe. Det har blitt opprettet krisetelefon, kurs på nettet, radioprogram som informerer om korona, matdistribusjon til fattige gravide og karantenesenter for kvinner som skal inn på transitthjemmet. Det nyskapende og kreative som ble skapt under pandemien, tar vi med oss videre inn i et nytt år.