Miljø og klima

Miljø

HimalPartner er en «grønn» organisasjon og ønsker at all vår virksomhet i Himalaya og i Norge skal være klimavennlig og fremme miljøet.
Vi er involvert i forskjellige globale miljøtiltak, for eksempel gjennom nettverket til Skaperverk og bærekraft (Den norske Kirke).

Miljø- og klimabevissthet gjennomsyrer alle våre prosjekter, men er spesielt høyt framme i prosjektene i Tibet og på den tibetanske høysletta i Kina.

Mennesker og miljø (Prosjekt 141)

Nasjonal partner: China Plateau Perspectives (CPP)
Hvorfor: Det tibetanske platået er vannkilden for 40 % av jordens befolkning. Myndighetene ønsker at store områder av det tibetanske platået skal utvikles med økoturisme.
Hva: CPP bidrar til bedre forvaltning av et stort naturreservat i området, til beste for mennesker og miljø. De bistår myndighetene gjennom opplæring og utrustning av lokale personer og foreninger.

Øko-turisme for samfunnsutvikling (Prosjekt 142)

Nasjonal partner: Kunpen Vocational Training Centre (KVTC)
Hvorfor: Tradisjonelt er tibetanere nomader og bønder. Nå flytter flere til byer og tettsteder, som medfører store endringer i levesett, sosial tilhørighet og nye levebrødsveier.
Hva: KVTC tilbyr yrkesopplæring og kurs for lokale entreprenører. Tiltakene fremmer den lokale kultur og miljø.

Grønn næringsutvikling (Prosjekt 144)

Nasjonal partner: Plateau Management and Consulting (PMC) og Tibet Autonome Region (TAR)
Hvorfor: Det er et stort behov for mer effektiv og miljøvennlig oppvarming av boliger i Tibet
Hva: Utvikler energisparende byggeteknisk kompetanse med produkter og konsulenttjenester innenfor isolasjon, varmesystem og «grønn» energiproduksjon.