Misjon i Den norske kirke

nidarosdomen

Generalsekretæren har ordet: Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) er en spesiell og viktig del av Den norske kirke. I samarbeidet mellom Kirken og syv misjonsorganisasjoner er det mange som investerer mye for å bidra til å øke forståelsen for misjon, – på Kirkens Hus i Oslo, på bispekontorene rundt i landet, i organisasjonene sentralt og lokalt.

Tekst: Heidi Westborg Steel
Illustrasjonsfoto: Peter Grubyi

Misjon er vanskelig. Vi håper jo innerst inne at andre skal komme til den samme tro som jeg har.
Vi påberoper oss en sannhet. Dette er ikke populært i dagens pluralistiske verden. Sier vi dermed at kristne er bedre enn andre? Nei – vi sier bare at fordi vi ikke er bedre, tror vi Gud har vist sin nåde gjennom Jesus.

Vi slipper å prestere
Nåde – det utfordrende og fantastiske begrepet som skiller kristendommen fra andre religioner. Vi slipper faktisk å prestere! Vi får ikke til det gode vi ønsker og likevel blir vi elsket av Gud. Og vi oppfordres til å møte hverandre med samme uforbeholdne respekt og kjærlighet. Konsekvensene av denne merkelige logikken tar tid å absorbere. Det betyr at ingen er bedre, alle er like; – det er det som er unikt! Det er gaven vi ønsker å gi de som ønsker den.

Vi må nok innrømme at dette ikke alltid har vært like klart formidlet fra kristne gjennom tiden – hverken i ord eller handling.

Bare hvite menn
I 2010 markerte vi 100 år siden den viktigste misjonskonferansen i verdenshistorien. Den fant sted i Edinburgh i 1910, – en konferanse med hvite menn. I 2010 tydeliggjorde markeringen at tyngdepunktet for kristne i verden nå er i Sør. Jubileet ble markert i alle leire rundt i hele verden og ble momentum for det vi har kalt en «ny misjonsforståelse». Det viktigste var nok at de to viktige kristne miljøene i verden kom hverandre i møte, «de økumeniske» i Kirkenes Verdensråd (KV) og «de evangelikale» i Lausannebevegelsen. Litt forenklet kan vi si at misjonsperspektivet i økende grad blir forstått og inkludert av KV og tilsvarende blir handlingens uforbeholdne kraft (diakonien) anerkjent av Lausanne. I Norge hadde Kirkemøtet en fin gjennomgang av misjon i 2012.

Misjon er selve nerven
Misjon er ikke bare det som skjer internasjonalt. Misjon er selve nerven i Kirken. Vi skal ikke prestere misjon. Det må være en indre motivasjon hos alle troende om både å bringe folk til tro på Jesu nåde – og å vise denne nåden uforbeholdent i handling og raushet (diakoni), slik Jesus gjorde.
Det er i hvert fall ikke bare de hvite menn som skal frelse verden. Misjon er Guds og er et oppdrag gitt både nordmenn og kinesere, prester og ingeniører – og gjelder i Norge like mye som i Nepal.

Er denne misjonsforståelsen forankret hos oss?

Heidi Westborg Steel
Generalsekretær