MisjonsUKA i Oslo, 5.- 12. februar

jiwan-subedi_liteOslo Bispedømme og HimalPartner inviterer til MisjonsUKA 2017, 5.- 12. februar 2017.
Tema: ENTREPRENØRSKAP.
Gjestetaler fra Nepal: JIWAN SUBEDI.

Jiwan Subedi er statsviter og arbeider som politisk rådgiver hos EUs delegasjon i Nepal. Han har tidligere arbeidet ved katmanud-kontoret til Carter-senteret, FNs Høykommissær for menneskerettigheter og forskjellige institusjoner for demokratiutvikling og menneskerettigheter i Sør-Asia.
Han bor i Katmandu sammen med kona og en liten sønn og er en av lederne i Immanuelkirken i Lalitpur og sitter også i styret for den internasjonale kristne lagsbevegelsen i Nepal.
Under sitt besøk vil Subedi dele erfaringer og refleksjoner knyttet til det å være en kristen leder i det sekulære Nepal, som har så dype hinduistiske røtter, og om det å bruke entreprenørskap og næringsutvikling som misjonsstrategi.

Program for MisjonsUKA:

Holmlia kirke søndag 5. februar kl. 11.00
Gudstjeneste
Prest Silje Kivle Andreassen, musiker Hans Olav Baden, Jiwan Subedi m.fl.

Trefoldighet kirke søndag 5. febryar kl. 19.00
Storbymesse
Biskop Ole Christian M. Kvarme, menighetsprest Marta Axner Ims, kantor Marius Skjølaas, Jiwan Subedi og Heidi Westborg Steel (HimalPartner), m.fl.

Menighetsfakultetet (MF) tirsdag 7. februar kl. 11.15
Misjonsteologisk forelesning i forbindelse med MFs egen misjonsuke.
Jiwan Subedi: «Når grunnen svikter – We Will Rise Again».
Se eget program for Misjonsuka på Menighetsfakultetet her

Menighetsfakultetet (MF) tirsdag 7. februarkl. 13.15
Missiologisk forum
Jiwan Subedi: «We Will Rise Again. Entrepreneurship – charity or dignity?» Flere innledere. Panelsamtale.

Oslo Bispegård tirsdag 7. februar kl. 18.00
Økumenisk samling
Tema: «Verdens entreprenører – endringsagenter som gir håp»
Biskop Ole Christian M. Kvarme deltar.
Lino Lubiana: «Entreprenøren Hans Nielsen Hauges betydning for norsk misjon»
Jiwan Subedi: «Entrepreneurship – charity or dignity?»
Representanter fra ulike kirkesamfunn og lokalmenigheter innleder til samtale.

IKO, St. Hans haugen onsdag 8. februar kl. 09.15
Fagdag for ansatte og frivillige som jobber med trosopplæring
Tema: «misjoNÆRT eller nokså fjernt? Hvordan lykkes i å integrere misjonsdimensjonen i trosopplæringen.»
Bjørg Selnes Seland, professor i historie ved UiA
Jiwan Subedi, statsviter (Nepal)
Vija Herefoss, misjonsviter og rådgiver i Stefanusalliansen (SA)
Birgit Solbakken, kommunikasjonrådgiver (SA)
Eldbjørg Ekre (IKO), Tonje Christoffersen (Oslo Bispedømmeråd) og Turid Skorpe Lannem (Oslo Bispedømmeråd)
For fullstendig informasjon og påmelding, se www.iko.no

Oslo Bispegård torsdag 9. februar kl. 19.00
Inspirasjonssamling
Tema: «Entreprenørskap – veldedighet eller verdighet?»
Truls Liland: «Entreprenørskap i norsk kontekst på 1800-tallet – betydningen av Hans Nielsen Hauges tro og virke»
Jiwan Subedi: «Entrepreneurship  from charity to dignity – in a Nepali context»
Heidi Westborg Steel: «Entreprenørskap – en misjonsstrategi?»
Musikk v/ Jan Ørnulf Melbostad og Mathias Hagen
Servering av kaker og kaffe.

Majorstuen kirke Lørdag 11. feb kl 19
Gudstjeneste
Gudstjeneste i forbindelse med Ungdomstinget i Oslo bispedømme. Vikarprest Eirik Mong, musikalsk ansvarlig Magnus Køhn, Jiwan Subedi, Turid Skorpe Lannem, m.fl.

Asker kirke søndag 12. februar kl. 11.00
Gudstjeneste
Prest Tor Øystein Vaaland, Jiwan Subedi m.fl. Kirkemusikalske krefter.

 

Se plakat – MisjonsUKA 2017