Musikk skaper identitet og styrket selvfølelse

Mathias Hagen på ABBS, som er et dagsenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Kathmandu. Les mer om det her.

– Musikk og mental helse henger sammen fordi musikk er tett knyttet til den vi er, både som individ og samfunn. Det er jazzmusikeren Mathias Hagen (24) som sier dette etter et besøk i Nepal høsten 2017.

Tekst: Terje Holmedahl Fotos: Mathias Hagen privat

Mathias bodde fem år i landet med familien sin da han var barn og ungdom. Nå var han tilbake som voksen musiker, opptatt av folks psykiske helse.

– Denne turen har hjulpet meg til å se yrket mitt fra nye vinkler, sier han. Jeg tror det finnes mange måter å tenke nytt på når det kommer til musikk, og jeg håper at jeg gjennom videre refleksjon rundt dette temaet kan komme frem til måter å bruke musikk til å bidra i Nepal.

Syklet rundt og fant sine røtter

I to og en halv uke høsten 2017 var han tilbake i Katmandu. Han syklet rundt på den gamle sykkelen sin, spiste middag med gode venner av familien og beskriver noen ganske sterke gjensyn med sin barndoms by de første dagene.

– Denne turen har vært en stor opplevelse for meg. Jeg merker for hver dag som går etter reisen hvor stort det egentlig har vært. Det var veldig rart å komme tilbake som voksen til landet der jeg hadde mye av oppveksten. Måten jeg så landet på nå i kontrast til da jeg var barn, er veldig tydelig. En ting jeg merket veldig nå var all nøden. Jeg var nok ganske skjermet for livets realiteter da vi bodde der. Som voksen har jeg større muligheter til å trekke linjer og se sammenhenger i samfunnet.

Skjebnetro og utestengelse

Mathias deltok på to konferanser rundt tema mental helse. Han møtte fagpersonell, både psykologer, psykiatere og musikkterapeuter. Og han fikk også besøke noen av institusjonene og partnerorganisasjonene til HimalPartner som arbeider med mentalt syke og funksjonshemmede.

– En ting jeg tenkte mye på under oppholdet, var hvordan samfunnet behandler sine svake. Skjebnetroen gjør at man i Nepal ofte tenker at de som sliter, er skyld i det selv. Jeg hørte mange historier om mennesker som blir satt på gaten eller innestengt i bur fordi de er psykisk syke. I gatebildet ser vi også at en stor andel av de hjemløse også har en funksjonshemning, mentalt eller fysisk. Samfunnet gjør ikke noe for å hjelpe sine svakeste, men har heller ikke infrastrukturen og systemene på plass for å ta hånd om dem.

Enkeltpersoner gjør en stor forskjell

En ting som gjorde sterkt inntrykk på Mathias, var å møte Matrika Devkota og Tulsa Sharma, to av flere enkeltpersoner som gjør en enorm forskjell for mange utsatte mennesker. Matrika, som selv har en bipolar lidelse, leder et stort arbeid gjennom Koshish i kampen for mennesker med mentale lidelser i Nepal. Han jobber både i forhold til politikere, maktpersoner og lovgivningen, – og med å redde psykisk syke ut av uverdige livssituasjoner. Tulsa har i en mannsalder arbeidet med å gi funksjonshemmede barn og unge et verdig liv og mulighet til å lære ut fra sine forutsetninger.

– Det var fantastisk å få dele musikken min med mennesker i Kathmandu og å bli inspirert av det som skjer der. Årene etter jeg bodde i Nepal har vært en reise gjennom musikk, identitet og tro. Det har vært store utfordringer på alle fronter, men jeg føler at jeg etter denne turen er klar til å ta nye steg og at jeg vet mer hvor jeg vil. Denne turen har tatt meg et skritt nærmere å finne hvem jeg er.

Alle er like mye verdt

2017 var det første året at helsemyndighetene i Nepal har øremerket midler til arbeid med mental helse. Dette er et viktig skritt i riktig retning, men sier også noe om hvor lite fokus det har vært på det frem til nå. Og det at landet bare har én barnepsykolog sier sitt. Mathias tror det er viktig å fokusere på barn og unge når det kommer til mental helse. Det å gi skoleelever kunnskap om mental helse kan ha stor effekt.

– Jeg tenker det skulle være mulig å starte opp omreisende grupper som informerer om dette gjennom musikk og andre kulturuttrykk, for eksempel noe á la den norske «kulturelle skolesekken». Skal det fungere, må elevene være aktivt deltagende; kanskje man skulle ta med instrumenter, slik at alle kan bli med. Ett av de viktigste budskapene som trengs i Nepal er at alle mennesker er like mye verdt, og jeg tror musikk kan være en plattform hvor dette formidles.

– Jeg tror musikk kan spille en viktig rolle for å styrke de svake i samfunnet og gi dem en stemme. Musikk har en enorm kraft til å skape tilhørighet. Den har også en kraft til å formidle og spre budskap. Jeg tror musikk kan være med å gi mestringsfølelse og verdighet til dem som sliter og kanskje brukes i arbeidet med å sette mental helse på dagsorden i samfunnet, sier jazzmusikeren Mathias Hagen

Opptreden på ECEC, en organisasjon som jobber for kompetanseheving av lærere i Nepal. Les mer om ECEC her.

 

STØTT MENTAL HELSE HER!