Nåde, også for kvinner

«I Nepal er selvmord den største dødsårsaken for kvinner i fruktbar alder. Tallene er ekstreme. Hva kan kirkene gjøre med dette? De kan blant annet gjøre sitt for å lette på byrdene som kvinner bærer på. Les generalsekretær Tor Kristian Birkelands betraktninger her.«

Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartner
Foto: Sondre Kippenes

Sjelesorg er en vesentlig del av menighetslivet i mange sammenhenger, og det er en anledning til å bli minnet om Guds nåde og få hjelp til å se litt lysere på livet. Med et mer universelt språk: Sjelesorg kan styrke folks mentale helse. Vel og bra, tenker du kanskje, men hvor viktig er egentlig dette? Ganske viktig.

En av våre veteranmisjonærer, Mirjam Bergh, bodde i Tansen i Nepal i åtte år på 1970- og 80-tallet og deltok aktivt i den lokale menigheten. Hun var med i sjelesorgarbeidet og oppdaget at både hun selv og andre i menigheten trengte å lære mer om teologi og sjelesorg. Etter studier i Sverige og Norge fikk hun anledning til å utvikle et undervisningsmateriale i sjelesorg og menighetsledelse sammen med 8-9 kirkeledere i Tansen. Materialet ble utviklet for den nepalske konteksten og ble utgitt i bokform i 1998. Som et resultat av materialet og undervisning blant kirkeledere i Nepal, ble ressurssenteret Bethesda etablert i 2010. Senteret er eid og drevet av nepalske kirker og holder nå kurs for kirkeledere i hele landet. Det er begrenset behov for markedsføring, ettersom kirker ofte inviterer Bethesda for å holde kurs når de hører at det har blitt holdt kurs i nabodistriktet.

I Nepal er selvmord den største dødsårsaken for kvinner i fruktbar alder. Tallene er ekstreme.

Hva kan kirkene gjøre med dette? De kan blant annet gjøre sitt for å lette på byrdene som kvinner bærer på. Mange utsettes for vold, trakassering eller utroskap av sine ektemenn. Dessverre opplever kvinner at ledere i menigheten forteller dem at de pent må holde ut, ettersom det ville være en synd å bryte ekteskapet. Bethesda stimulerer sjelesørgere til refleksjon og samtaler om hva et ekteskap er. Er det den formelle skilsmissen som er synd, eller skjer synden først og fremst gjennom vold og utroskap? Kursene til Bethesda blir en vekker for mange kirkeledere. Når de innser hva de har påført kvinnene, har flere kursdeltakere utbrutt: «Og jeg som har sagt at de bare må holde ut!»

Elendigheten tar ikke nødvendigvis slutt når en kvinne begår selvmord. Noen kirker går ut ifra at selvmord er ensbetydende med at man kommer til helvete, og i disse kirkene er det ikke tillatt å avsi bønner eller synge sanger i begravelsen. I sjelesorgskurs finner kirkeledere frem til måter å forholde seg til selvmord og de pårørende på som ikke gjør vondt verre.

For at sjelesorgen skal nå sitt potensial, bør den peke på Guds kjærlighet på en overbevisende måte. Bethesda hjelper kirkene i Nepal til å gjøre nettopp dette.

Fra HimalPartners julekalender på Facebook og Instagram.

HIMALPARTNERS JULEKAMPANJE 2020