Nær tusen menigheter samarbeider om misjon

Menigheter på Sunnmøre bidro til å gjenoppbygge 8 skoler etter jordskjelvet i Nepal
Etter jordskjelvet i 2015, bidro menigheter på Sunnmøre til å gjenoppbygge 8 skoler i Nepal.

De fleste av Den norske kirkes 1.200 menigheter samarbeider med en eller flere misjonsorganisasjoner. Nå undersøkes det hvor godt dette fungerer.

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

955 av menighetene har en avtale med minst én misjonsorganisasjon om å skape lokalt engasjement for prosjekter norske misjonsorganisasjoner driver. Det har gitt gode resultater, men kanskje kan mye forbedres.

Undersøkelse

Dette er det man vil finne ut av gjennom en spørreundersøkelse som har svarfrist denne uka. Svarene skal brukes i en evaluering av samarbeidet som er formalisert under paraplyen Samarbeid menighet og misjon (SMM) som et fellestiltak mellom Den norske kirke og syv norske misjonsorganisasjoner.

  SMM har et sentralt råd og 11 regionale utvalg. Hvert bispedømme har en misjonsrådgiver, mens daglig leder for SMM er ansatt av Kirkerådet med kontor på Kirkens Hus i Oslo.

  De syv organisasjonene Areopagos, Den Norske Israelsmisjon, Det Norske Misjonsselskap, HimalPartner, Misjonsalliansen, Normisjon og Stefanusalliansen er med i samarbeidet som i år har vart i 25 år.

  Organisasjonene har arbeid i mer enn 40 land over hele verden. Den norske kirkes menigheter har dermed et mangfold å velge fra når de skal skape lokalkirkelig misjonsengasjement.

  Hensikten med SMM er blant annet å styrke kunnskapen om misjon i menighetene og å bidra til at misjon blir en naturlig del av menighetslivet.

Jubilering og evaluering

25-årsjubileet for SMM ble markert med stor marsipankake på Kirkemøtet i Trondheim i mars. Undersøkelsen finner sted i forbindelse med jubileet og er et forsøk på å finne ut hva som fungerer godt og hva som kan gjøres bedre i samarbeidet.

  «Gi dine innspill slik at kirken blir enda bedre på misjonsoppdraget som er gitt», lyder oppfordringen til menighetene som har frist til og med fredag 13. desember med å svare.

  – Erfaringsvis er det vanskelig å få høy svarprosent på slike undersøkelser, og vi vet at det er midt i julestria, sier daglig leder i SMM, Knut Hallen til Kristelig Pressekontor.

– Strålende

Han er godt fornøyd med at så mange menigheter er aktive på misjonsfronten.

  – Det er strålende. Dette har vi fått til sammen, jubler han.

  Men det betyr ikke at han tar for gitt at alt er perfekt. Han tror det fortsatt er et stort rom for utvikling.

  Derfor ble VID vitenskapelige høgskole i høst engasjert for å gjennomføre en landsomfattende evaluering av hele SMM. Den omfatter både alle menighetene i Den norske kirke og ansatte i de syv samarbeidsorganisasjonene. Evalueringen skal gi en oversikt over omfanget av misjonsengasjement i Den norske kirke og effekten av SMM-samarbeidet.

  «Undersøkelsen skal utforske forståelsen av hva det innebærer at kirken er misjonerende», står det i invitasjonen fra SMM og VID.

  – Vi ønsker blant annet å finne ut i hvilken grad menighetene har fått større eierskap til misjon samt hvilket nedslag misjon har fått i gudstjenestelivet og lokale trosopplæringsplaner, sier Hallen. KPK