#Næring

Et viktig tiltak for å gi fattige et verdig liv, er sysselsetting. Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) er HimalPartners verktøy for næringsutvikling i Himalayaregionen. SHS gjør dette gjennom aktivt eierskap i, eller utlån til, bedrifter. Der HimalPartner bidrar med kompetanseutvikling og styrking av enkeltindividet, kan stiftelsen hjelpe til med selve etableringen av ny næringsvirksomhet, som igjen skal gi arbeid til alle.