Når drømmer blir til virkelighet

Da den hollandske utsendingen Reiny de Wit startet Early Childhood Education Center (ECEC) i 2001, var det ingen som kunne forutse hva som skulle skje. 18 år senere utdannes et sted mellom 70-80 pedagoger årlig. Kompetente lærere og førskolelære reiser ut til sine lokale skoler og gir undervisningen et løft!

Tekst: Line Konstali

Foto: ECEC. (Førskolelærere på tur for å lære om barneaktiviteter i naturen.)

Artikkelen ble publisert i magasinet Tibetaneren februar 2019

HimalPartners samarbeid med ECEC startet omkring 2003, da May Britt Aanundsen var utsending i Nepal. Hun kom på eget initiativ i kontakt med ECEC og bidro i starten som frivillig i undervisning og med veiledning på besøk i førskoler. Da hun senere kom tilbake til Nepal i årene 2006-2009 var hun utlånt fra HimalPartner til ECEC og hun var da involvert i prosjektkoordineringen. Dette gjaldt den ettårige barnehagelærerutdanning, men hun bidro også inn i prosjektet med utdanning og materiell til førskolesentre på landsbygda.

-Den ettåringe barnehagelærerutdanningen ble startet som et trekantsamarbeid mellom ECEC, NLA (Norsk Lærerakademi) i Bergen og Kathmandu University, sier hun. HimalPartner bidro i denne sammenheng med å knytte kontakter mot NLA og bistå med midler fra Digni.

Startet foreldreveiledning

Etter hvert reiste May Britt hjem igjen og fortsatte i arbeidet som leder for en barnehage for nyankomne flyktningers barn i Kristiansand. Kontakten med ECEC og Nepal var fortsatt der, og i 2009 reiste Pitambar Neupane (leder ECEC) på prosjektbesøk til barnehagen. En av de ansatte snakket varmt om foreldreveiledningen som ble praktisert i barnehagen. Pitambar søkte informasjon på ICDP International sine nettsider og kom i kontakt med en av trenerne i Norge, Hilde Tørnes. Deretter kom Ingeborg Egebjerg i 2011 på besøk innom ECEC og interessen ble igjen vekket.

Det var imidlertid først da HimalPartner sin generalsekretær Heidi Westborg Steel sammen med Eli Maridal i 2012 var på besøk og kom i dialog med ECEC om ICDP, at planer om et program begynte å konkretisere seg. Heidi knyttet deretter kontakt med internasjonal ICDP trener og psykolog Helen Johnsen Christie. Helen var interessert i og villig til å tilby sin tid og kompetanse ved å gå inn i et samarbeid rundt dette og May Britt ble koblet på som HimalPartner sin kontaktperson og bindeledd til ECEC. Helen koblet sitt nettverk av flere internasjonale ICDP trenere på programmet i Nepal.

Endrer fokus i takt med tiden

Målet for grunnleggeren, Reiny, og resten av de som har bygd opp ECEC, har hele tiden vært at det en gang skal kunne bære seg selv økonomisk. ECEC skal også ha nepalsk ledelse og stab. Den prosessen er godt i gang og det er derfor naturlig at HimalPartner trekker seg ut av noen av prosjektene. Vi ser likevel etter samarbeidsmuligheter på andre felt og fortsetter å jobbe tett på ECEC.

NB! Artikkelen er fra HimalPartners arkiv, publisert februar 2019.