Når gata er ditt hjem

– Jeg visste aldri om jeg ville våkne opp i live, forteller Kamala om tiden som hjemløs. Hjelpen kom helt uventet og i dag ser hun lyst på livet. Nå vil hun at flere skal få hjelp.

Kamala hadde egentlig gitt opp livet. Så kom hjelpen da hun minst ventet det.
Foto: Sondre Kippenes

Kamala har vært hjemløs i to perioder av livet. Det hele startet da hun var fire år og flyttet fra Katmandu til Jhapa med stefaren. Han fortalte henne at hun skulle bo hos en fin familie. Familien hun kom til hadde derimot helt andre planer. Kamala ble utsatt for menneskehandel og fraktet over grensen fra Nepal til India og endte opp i delstaten Manipur, nord-øst i India. Hun hadde på dette tidspunktet fylt seks år og hun skulle arbeide som hushjelp på et bordell. Hun hadde ingen frihet og ble frarøvet skolegang. Planen var at hun en gang skulle brukes til prostitusjon, men hun klarte å rømme før det skjedde. Hun ble stadig utsatt for overgrep og vold, og på et tidspunkt klarte hun det ikke lenger. Hun flyktet og endte som gatebarn.

Kamalas tornefulle reise

Som gatebarn overlevde Kamala ved å jobbe som hushjelp og tilby andre praktiske tjenester mot at hun fikk tak over hode en natt, litt drikke og mat. Som ungdom fikk hun hjelp av en britisk misjonær som hjalp henne til å få plass på en kristen internatskole. Da hun var tjue hadde hun derfor fått en grunnleggende utdannelse og kunne søke jobb som turistguide. Dette var gode år for Kamala, men etter en rekke uheldige hendelser, endte hun opp i fengsel, dømt for smugling av narkotika. Noen hadde plantet stoffet i vesken hennes da hun skulle passere grensen til Nepal etter en reise. Da fengselsoppholdet var over, hadde hun ikke noe sted å gå. Ingen familie, ingen venner og ikke noe nettverk.
– Jeg var helt alene i verden, sier hun. Nok en gang hadde hun havnet på gaten.

Løftet henne opp

De seks månedene hun levde på gaten var grusomme for Kamala. Hun var konstant sulten, og det var vanskelig å finne et trygt sted å sove.

– Jeg visste aldri om jeg ville våkne opp i live, forteller hun. Hun ble utsatt for vold og seksuell trakassering. Da hun banket på dørene hos ulike krisentre for å få plass, møtte hun bare lukkede dører. Men så en dag fikk hun hjelp. Noen kom og løftet henne opp fra gaten.

Det har gått to år og hun har gjennomgått en utrolig forandring. Hun har ikke bare et sted å bo, men også et stort nettverk via Koshish, som hun kaller sin familie. Hun jobber fulltid i en administrativ stilling i Koshish og brenner for å redusere stigma knyttet til mental helse i Nepal.

Har hjulpet flere hjemløse kvinner

– Det er høy forekomst av kvinner som ender på gata, mye mer vanlig enn man skulle tro, sier Sangita Poudel. Hun jobber som behandler i Koshish. Blant kvinnene som har vært på Koshish, har 30 % blitt hentet fra gata.

– Det er vanskelig å vite hvor stort omfanget av hjemløshet er i Nepal, for det er ikke blitt forsket på, fortsetter hun.

Kjønnsrelaterte årsaker

I fravær av studier på hjemløshet er det også vanskelig å slå fast hvorvidt det er forskjeller mellom menn og kvinner. Likevel kan man anta, hvis man ser på forskningen knyttet til kvinnediskriminering i Nepal, at det er flere kvinner som blir forlatt av sine familier enn menn.

Kvinner mangler oftere utdannelse, og de er sjeldnere økonomisk selvstendige. De har lite politisk innflytelse og er sårbare for maktmisbruk og overgrep. I 2016 ble raten for leseferdigheter målt. Blant kvinner kunne 58 prosent lese, mens menn sto for 72 prosent. Ifølge Nepalske myndigheters demografiske helsestudie fra 2016, anslo man at 97 prosent menn var sysselsatt, mens tallet for kvinner lå på 68 prosent. Mangelen på tilgang til helsetjenester og eiendom, gir også en pekepinn på at flere kvinner havner på gata enn menn.

Vold i hjemmet

-Majoriteten av kvinnene vi tar i mot er utsatt for vold i hjemmet, sier Sangita (psykolog) Foto: Sondre Kippenes

Sangita nevner også vold i hjemmet som en av årsakene til at kvinner blir hjemløse.

– Majoriteten av kvinnene vi har gitt behandling har lidelser direkte knyttet til vold i hjemmet. Enten har de havnet på gata fordi de har flyktet fra familien i desperasjon, eller de har havnet der fordi stigmaet knyttet til å være skilt kvinne er så stort at det fratar dem muligheter på arbeidsmarkedet. Noen er også tvunget ut av ekteskapet og jaget på gata av svigerfamilien. Forskning viser også at lavkastekvinner og kvinner fra religiøse minoritetsgrupper, separerte og skilte kvinner oftere utsettes for vold enn andre.

Mental Helse

Kamala trekker også fram mental helse-perspektivet.
– Flere av kvinnene vi har hjulpet fra gata har også psykiske lidelser som ikke er diagnostisert og behandlet. De er forlatt av sine familier fordi stigmaet knyttet til mental helse er så stort. Kvinner med psykiske lidelser blir ofte sett på som hekser eller demonisert og ender ofte opp som hjemløse.

Kamala påpeker at denne form for stigmatisering ofte er et hinder for at kvinnene skal få komme tilbake til lokalsamfunnet de en gang forlot – frivillig eller ufrivillig.

– Når vi skal sørge for en trygg reintegrering i samfunnet, får vi ofte offentlige instanser med oss på dette. Men lokalbefolkningen kan stikke kjepper i hjulene for den hjemvendte.

Vær med og gi din støtte!

Julens budskap handler om en fattig familie som ikke fikk rom i herberget. Hvem får ikke rom i herberget i dag?

Koshish planlegger å flytte virksomheten utenfor Kathmandu og har nylig startet byggeprosessen på en ny eiendom. Dette vil føre til at de kan gi flere kvinner hjelp. Vi trenger derfor din støtte og sender en oppfordring nå før jul! Kan du være med og gi rom i herberget til kvinner i nød?

PÅ DENNE MÅTEN KAN DU GJØRE EN FORSKJELL:

Vipps: #15521 eller HIMALPARTNER

Kontonummer: 3000 15 47107