Nepal bekjemper energikrisen

 

Illustrasjonsfoto alt1 Solberg Illustrasjonsfoto: Øyvind Solberg.

Nepals myndigheter har bestemt at tiåret 2016 – 2026 skal brukes på å bekjempe energikrisen i landet. I løpet av tre år skal utbyggingen ha tatt igjen etterslepet i kraftbehov. Vannkraftsektoren vil bli prioritert framover.

Tekst: Terje Holmedahl

Det er fjerde gangen landets myndigheter har gått ut og erklært offentlig at landet har en energikrise. Denne gangen lover myndighetene aktivt at praksisen med «load shedding», at område for område kobles ut i perioder, skal reduseres betraktelig i løpet av ett år. Problemet skal løses gjennom import av strøm fra India. Om to år skal praksisen være helt borte, lover myndighetene.

Portrett Peter GrubyiGode nyheter
Peter Grubyi i HimalPartner har nylig vært på besøk i Nepal, blant annet for å bli kjent med våre partnerorganisasjoner og være med i samtaler om veien videre for HimalPartners arbeid innen energi- og næringsutvikling i Nepal.
– Det er gode nyheter at nye vannkraftprosjekter endelig er satt i gang i Nepal, sier han til Tibetaneren. I dag har landet med nesten 30 millioner innbyggere bare en kapasitet per innbygger på 21 W, mot over 6.000 W per innbygger i Norge.

Krever stor innsats
– Hvis kriseplanen som ble lansert av regjeringen i Nepal, blir vedtatt av parlamentet, vil det uten tvil være et positivt signal både for industrien og for forbrukerne. Men skal denne planen bringe resultater innen rimelig tid, kreves det en stor og målrettet innsats både fra politikere, byråkrater og av næringsaktører.
Peter tror at strømrasjonering muligens kan opphøre i Katmandu og sentrale deler av landet i løpet av 4 til 5 år, men mange landsbyer i fjellandet Nepal har ennå ikke adgang til strøm i det hele tatt.
Illustrasjonsfoto alt2_HGS– En slik ubalanse, at strøm ikke er tilgjengelig i alle deler av landet, kan resultere i utflytting og endring av bosettingsmønstre. Tilgang på strøm er i dag viktigere enn noen gang. Det gjelder også Nepal. Men for unge er behovet for å lade en mobiltelefon og adgang til internett viktigere enn vaskemaskin og varmt vann.

Trenger 10.000 Megawatt
Vi har ellers sett, blant annet gjennom HimalPartners virksomhet, at landsbyene og byene som fikk adgang til strøm, opplevde stor vekst og positiv utvikling. Eksempler på det er Butwal og Syangja District, hvor Andikhola-kraftverket ligger.

Myndighetenes beregninger viser at behovet for elektrisitet i Nepal vil være på 10.000 Megawatt. I dag mener de behovet er på ca. 650 MW. For tiden pågår utbygging av ca. 1100 MW som skal ferdigstilles innen tre år. Ytterlige prosjekter med total kapasitet på 2.300 MW er tildelt lisenser og er under planlegging og prosjektering. Disse skal ifølge Nepal Electricity Authority bli ferdigstilt innen en 5-års periode.

HimalPartner gir lokalbefolkningen del i utviklingen
– I dag er det næringsaktører som står for utbygging av vannkraftverk, sier Peter. Nå vil HimalPartner fokusere på å legge til rette for opplæring i yrkesrettede fag i områdene hvor utbyggingen finner sted. Slik vil utbyggingen av kraftverk ikke bare komme lokalbefolkningen til gode i form av tilgang på elektrisk strøm, men også som grunnlag for arbeidsplasser, og for unge mennesker som kan delta i utbyggingen og betjene kraftverkene når de er satt i drift.

Gi med webgiver: