Nepal trenger hjelp nå!

HimalPartner er svært bekymret for sine samarbeidspartnere og situasjonen i Nepal. Mange menigheter har nå aksjonsuker for å hjelpe flere misjonspartnere i andre land.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Mens medienes søkelys har vært rettet mot India og koronasituasjonen der, er Nepal i ferd med å følge i samme spor.

– Vi ser med stor bekymring på utviklingen i Nepal nå, sier Tor Kristian Birkeland som er generalsekretær i den diakonale misjonsorganisasjonen HimalPartner.

Han forteller at ekspertene spår at den situasjonen vi har sett i India også vil skje i Nepal i løpet av de neste ukene.

– Helsevesenet i Nepal er underutviklet og det er mangel på oksygenflasker. Vi ser ikke særlig lyst på situasjonen, sier Birkeland som i samarbeid med organisasjonens partnere i Nepal står beredt til å bidra med hjelp til nødtiltak.

– Vi forbereder oss på et nødskrik fra Nepal. Det vi kan gjøre er å sende penger slik at de som er til stede lokalt kan gi nødhjelp. Nepal trenger vår hjelp nå, sier han.

– Viktig støtte fra menigheter

Birkeland forteller at det er tungt og frustrerende å ha Skype-møter med samarbeidspartnere der mange av de ansatte er direkte berørt av pandemien og mange selv er smittet av Covid-19.

– Det er vanskelig å ta innover seg og gir en følelse av hjelpeløshet. Men det er en realitet vi må akseptere og så gjøre alt vi kan for å lindre, sier generalsekretæren.

Fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hansaften arrangerer Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Aksjonen ble startet i fjor som en reaksjon på at mange misjonssamarbeidspartnere og kirker rundt om i verden led på grunn av pandemien.

HimalPartner er en av sju misjonsorganisasjoner i SMM og Birkeland sier aksjonen er viktig for dem.

– Vi har en veldig god relasjon til menighetene i Den norske kirke og støtten fra dem er viktig for oss. Det vi trenger nå er penger som både kan gå til akutt nødhjelp og bidra til det langsiktige arbeidet som kan gjøre Nepal bedre rustet i slike kriser i framtiden, sier han.

Suksess i fjor

Det var Agder og Telemark bispedømme som tok initiativ til fjorårets aksjon og fikk med seg 185 menigheter fra hele landet. Aksjonen ble en suksess og samlet inn rundt 2 millioner kroner.

– Det ble et stort engasjement i mange av menighetene i fjor og derfor har en ønsket å gjenta aksjonen i år, sier Berit Hagen Agøy til Kristelig Pressekontor.

Hun er internasjonal direktør i Kirkerådet og generalsekretær i Mellomkirkelig råd og forteller at 80 prosent av menighetene i Den norske kirke har en misjonsavtale med en eller flere av de sju organisasjonene i SMM-arbeidet.

– Tanken med aksjonen er at menighetene tar utgangspunkt i de misjonsavtalene de allerede har gjennom SMM-arbeidet. Slik blir dette en forsterkning av engasjementet menigheten allerede har. Vi vil bruke dette samarbeidet for å gjøre en ekstra innsats for alle de kirker og partnere ute som fortsatt står midt oppi pandemien, sier Agøy.

Solidaritetsaksjon

I år har 130 menigheter så langt meldt seg på aksjonen, som ifølge Agøy ikke kun handler om å samle inn penger.

– Dette er en anledning til også å løfte oppmerksomheten om at vi som kristne i Norge tilhører den verdensvide kirke. Når våre trossøsken i andre deler av verden lider, mens vi lever under gode forhold, trår vi til og hjelper dem. Det er en solidaritetsaksjon, sier hun.

Agøy forteller at det er misjonsorganisasjonene som initierer mange av aktivitetene under aksjonen.

– De lager opplegg og filmsnutter som inspirerer menighetene. Dette samarbeidet er særlig viktig nå når mange menighetsråd, frivillige og stab ikke kan møtes som normalt, sier hun.

Kommunikasjonsleder i HimalPartner, Line Konstali, skryter av arbeidet som er lagt ned i aksjonen av Rune Rasmussen i Agder og Telemark bispedømme og Knut Hallen i SMM.

– De har gjort et veldig godt grunnarbeid som gjør det lettere for oss å nå ut til menighetene. Her er det stor innsatsvilje, sier hun.

Nepal-uke i Ålesund og Voldalen

En av menighetene som støtter HimalPartner og er med på «Sammen som kirke i hele verden» er Ålesund og Volsdalen menighet. De planlegger en egen Nepal-uke tirsdag 1. juni til søndag 6. juni.

Programmet er i ferd med å spikres, og inneholder blant annet formiddagstreff, familiemiddag, opplegg for konfirmantene og gudstjenester med offer til HimalPartner.

– Staben er svært engasjert, og vi har kommet langt i planleggingen, forteller daglig leder Sven Giske på menighetens nettsider.

– Det blir flere arrangement, både i Ålesund, Volsdalen og Skarbøvik, og flere aldersgrupper vil få høre om det viktige arbeidet HimalPartner gjør. Vi skal også ta for oss temaet mental helse på et nasjonalt og lokalt plan gjennom en temakveld i Volsdalen kirke, legger han til.

Ålesund og Volsdalen menighet støtter HimalPartners mental helse-prosjekt «En bedre skolehverdag», og dette vil være det gjennomgående temaet for aksjonsuka deres. KPK

Artikkelen har også vært på trykk i papirutgaven til Vårt Land.