Nettverk og kompetansebygging

SONY DSC
Sammen med landsstyreleder og to fra staben reiser generalsekretær Heidi Westborg Steel til Nepal den 18. mai. Det å bygge nettverk og styrke relasjonen med samarbeidspartnerne vil bli viktig. Bilde er fra et møte med partneroorganisasjonene i Nepal sist høst. Foto: Silje Yun Eng.

– Norad stiller stadig strengere krav til struktur og gode rutiner. Organisasjoner innenfor sivilt samfunn i Nepal, som får offentlig norsk støtte skal evalueres om. Som en forberedelse til det, vil Silje Yun Eng lede et kurs i anti-korrupsjon. Det vil handle om forebygging av korrupsjon i vid forstand, både pengehåndtering og forskjellige former for maktmisbruk, sier Heidi. Thomas Smørdal, som er nyansatt, vil bli introdusert for partnerne og vil ha et ekstra fokus på entreprenør- og næringsrettede prosjekter.

Gjenoppbygging etter jordskjelvkatastrofen
Gjenoppbygging_JimLandsstyreleder Arne Kjell Raustøl blir med og skal møte partnerne som er involvert i gjenoppbyggingen etter jordskjelvet.
– Ja, hva tror du venter deg nå, et drøyt år etter den store jordskjelvkatastrofen, Heidi?
– Det er fortsatt mange som har det svært tøft i Nepal. Alle har ventet på myndighetenes avklaring i forhold til den støtten de hadde lovet. Det har tatt mye lenger tid enn forventet. Det svirrer mange rykter. Meldingene spenner fra stor frustrasjon til håp og optimisme. Derfor ser jeg fram til å treffe dem som har førstehåndskontakt med folk i Gorkha og Dhading, som er blant de verst stilte områdene.
– Vi kan bare hjelpe noen, men ikke alle. Når vi nå går videre, vil vi fortsette å samarbeide om gjenoppbyggingsarbeidet med organisasjoner som vi vet gjør en god jobb og som myndighetene har tillit til.

Stor og fleksibel ressurs i hjemkomne utsendinger
– Det er lenge siden HimalPartner hadde så få utsendinger som dere vil ha til høsten.
– La meg understreke at jeg ikke er stresset og bekymret for det. Prosjektene og aktivitetene går videre, uavhengig av utenlandsk personell, men vi ønsker å ha utsendinger ute. Det er viktig for kontakten med partnerne og i informasjons- og innsamlingsarbeidet hjemover. Men vi ber Gud om å vise oss veien vi skal gå o «skynder oss langsomt». Vi er i kontakt med flere spennende folk, men vi vil være ganske sikre på at vi sender ut de som bør være der.
– Selv om økonomien nå er grei, har vi hatt noen utfordrende år økonomisk. Det gjør at vi har relativt lite fleksibilitet, noe som gjør det enda mer krevende å skulle sende ut nye folk.
– Vi vil ha flere tidligere utsendinger vi kan spille på framover, som kan være involvert i prosjekter fra Norge og med kortere besøk ute. De representerer mye erfaring og et stort nettverk i Himalaya. Det gir oss en stor og fleksibel ressurs.

Foreldreveiledningskurs
Heidi skal være ordstyrer under United Mission to Nepal sin generalforsamling i Katmandu.
– Og jeg gleder meg veldig til å få være med på åpningen av et ICDP-kurs, et foreldreveiledningskurs, før jeg reiser hjem, sier Heidi. – Det er et sertifiseringskurs for nye kursholdere og det er ekstra spennende at representanter fra så mange av våre partnerorganisasjoner er med der.