Noe å holde fast ved

mirjam-bergh-foto-pal-brenne

Til ettertanke: I disse dager, da resultatet av presidentvalget i USA har skaket en hel verden, blir vi minnet på at det er mye i vår tilværelse som er uforutsigbart, til tross for at vi med vitenskapelige metoder prøver å forutsi hva som skal skje, skriver Mirjam Bergh.  Foto: Pål Brenne

Vi er nokså flinke til å forutsi vær og vind, de tektoniske platenes bevegelser under jorden, og til og med opinionen i en utvalgt befolkning til enhver tid. Men så kommer jordskredet som skaker en hel bygd, tsunamien eller jordskjelvet som setter ut en hel nasjon, – og nå et presidentvalg som skaker en hel verden. Da innser vi at vi, tross menneskets genialitet og vitenskap, lever i en uforutsigbar verden. Av og til rystes både vårt private og offentlige univers. Hva er da sikkert? Hva er forutsigbart og trygt?

Vi nærmer oss julen. Da minnes vi om noe som vitner på en spesiell måte om Guds uforanderlighet. Hans løfte om en frelser sto fast gjennom årtusener, og da tiden var inne, lot Han seg føde av en ung jente i et lite ubetydelig land i Midtøsten. Han vokste opp som en av oss, ble pint og døde som en uskyldig dømt forbryter og oppsto som Livets Herre! Jesu komme er et vannskille i menneskehetens historie. De som levde før Kristushendelsen så fram imot oppfyllelsen av et løfte og vi som lever etter den ser tilbake på oppfyllelsen av løftet, og tar det til oss ved å si: Det var for meg!

Vi leser i Rom. 8.35ff om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, verken nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. For jeg er viss på, skriver Paulus, at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre!

Dere, vi har noe å holde fast ved! La oss minnes det i julen!

Mirjam Bergh
Tidligere HimalPartner-utsending