Nye muligheter for nomadene

Jim

– Det er stort behov for næringslivsutvikling i områdene der nomadene bor, sier Gongbo. Han leder China Plateau Perspective (CPP), en av HimalPartners samarbeidsorganisasjoner på den tibetanske høysletta i Kina. (Foto: Jim Lindquist)

Av Silje Yun Eng og Terje Holmedahl

Gongbo– Spesielt er kapasitetsbygging viktig. Nomadene trenger ny bevissthet på sine egne ressurser. Næringslivsutvikling kan gi dem en bedre hverdag. Men det ser ut som mange av dem trenger hjelp utenfra for å bli bevisst sine muligheter og bli ledet på vei.

CatFungLarvesoppen gjør noen rike
I noen av områdene der nomadene bor er larvesopp et viktig produkt. Det er en meget ettertraktet sopp, som har gjort en del veldig rike. Men skal de lykkes, er strategisk tenkning i forhold til markedet viktig, – en kunnskap som er mangelvare hos mange.
– Derfor er informasjon og opplæring viktig, sier Gongbo. En del nomader har også behov for ”såpenger” for å komme i gang med næringsvirksomhet

Sterkt knyttet til høysletta
Nomadene har bodd på den tibetanske høysletta i generasjon etter generasjon. Kinesiske myndigheter har gjort forsøk på å flytte dem til byene. Hvor viktig er det for dem å bli boende på høysletta?
– Deres kultur er uløselig knyttet til nettopp disse omgivelsene. Spesielt er det vanskelig for de eldste å skulle tilpasse seg livet i byen, som vil oppleves veldig stressende for dem. Yngre mennesker er mer fleksible og kan lettere omstille seg.
Kvinnene vil det også være vanskelig for å flytte. Mange av dem mangler utdanning. Noen er redd de lett kan bli lurt og utnyttet i et bysamfunn. Unge kvinner uten utdanning er også i faresonen og kan bli ofre for menneskehandel.

Jims bilder 601Skolegang for barna
I dag lever nomadene i ”townships”, i hus, om vinteren og i telt på sletta om sommeren. Men en god del familier har flyttet til mer urbane strøk fordi ungene i henhold til landets lover skal ha skolegang. Det er også ganske vanlig at barna går på internatskoler, men såpass nær familiens bosted at de kan komme hjem i helgene. Alternativ drar de hjem til slektninger eller venner i helgene.
– Fortsatt er husdyrhold den viktigste inntektskilden for de fleste nomadene; – kjøtt, skinn, melk og ost.

Joomu er blitt en leder
Joomu er nomade og en enkel gjeter. Han er med i Kegawa-kooperativet, som CPP har kontakt med og har vært med flere ganger når det har vært holdt kurs for folk. Joomu er intelligent og har etter hvert fått en svært god forståelse av kooperativ-tanken. Nå er han leder for kooperativet og i stand til å lede det på en effektiv måte.
Joomus hemmelighet er hans sterke personlige motivasjon og tro på arbeidet som kooperataivet gjør for å hjelpe fram medlemmene.
En utfordring i dette arbeidet er de lange avstandene som gjør det både tidkrevende og kostbart å reise. Dessuten er mange av nomadene uten grunnutdanning og erfaring i å tilegne seg mer teoretisk kunnskap.

Viktig samarbeid med HimalPartner
Gongbo sier at det er viktig for organisasjonen og for prosjektet å ha HimalPartner som samarbeidspartner. Det dreier seg om organisasjonsutvikling, faglig hjelp og økonomi til kursvirksomheten.

Wildlife training_Marc Foggins

 

 

 

 

Bildet: Fra kursing av nomader. Foto: Marc Foggins

Gi med webgiver: