Nyskapende – i Jesu navn

Heidi og Fulmaya2Generalsekretæren har ordet: Noen synes verdien «nyskapende» er et skummelt ord som kan fjerne oss fra tradisjonen og kjernen i Bibelen. Andre omfavner begrepet i begeistring og vil hoppe på alle gode ideer som kommer opp.

Tre av HimalPartners fem verdier er nær, nyskapende og nøktern. Den midterste legger vi nok litt forskjellig innhold i. Noen synes det er et skummelt ord som kan fjerne oss fra tradisjonen og kjernen, inkludert kjernen i Bibelen. Andre omfavner begrepet i begeistring og vil hoppe på alle gode ideer som kommer opp. Vi må se verdien nyskapende i lys av vår historie og vår identitet – og ikke minst i sammenheng med de to andre verdiene. Da gir de dybde og tro på at Gud virker gjennom oss. Dersom vi lever ut disse tre verdiene mellom oss, – i Jesu navn, blir det faktum at vi tolker dem litt forskjellig, en måte å holde en rettere kurs på.

«Nær» – fordi vi, som gjester i Nepal og Kina over tid, har fått bli kjent med land og folk og har tilgang til det som egentlig rører seg. Vi er nær grasrota, men vi er også nær viktige beslutningstakere og endringsagenter. Men viktigst for hele vårt oppdrag er nærheten til Gud, hans ord og vei med våre liv.

«Nyskapende» – ikke for å være «kule» og «inn i tiden», men fordi vår nærhet til folk og land – og en nærhet til Gud – gir oss andre perspektiv på menneskenes utfordringer og muligheter. Vår historie har vist det; jordmortjenesten som ble tatt ut fra sykehuset til der folk bodde, vannkraft ble til misjon, funksjonshemmede og sårbare kvinner fikk nødvendige tilbud, økologer og entreprenører fant sammen i økoturisme, nepalikirken kunne møte et skrikende behov for opplæring i sjelesorg. I dag lar vi oss utfordre av mental helse og næringsutvikling.

«Nøktern» – det kan handle om penger, men handler kanskje mer om en ydmyk holdning. Ikke påtatt. Ingen jantelov, men med Jesus som eksempel. Vi tror på stor effekt av begrensete midler. Vi stimulerer til frivillighet og dugnadsinnsats, fordi det der ligger uante ressurser.

Det er ofte fristende å vise hvor «gode» vi er. Og vi får ofte gode tilbakemeldinger, men våre verdier er som stabbesteiner. Også «nyskapende» er en stabbestein, ikke et fargerikt utstillingsvindu. Vi vil gå i takt med dem som faktisk gjør jobben, våre samarbeidspartnere. Vi vil at de skal få ære når vi lykkes og ha fokus på å ikke å gjøre dem avhengig av oss.

Heidi Westborg Steel
Generalsekretær